cis_banner_final_en.png
Giới thiệu báo cáo “Bài học kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong phòng chống Covid-19”

01/08/2020


Giới thiệu báo cáo “Bài học kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong phòng chống Covid-19”

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu báo cáo “Bài học kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong phòng chống Covid-19”, của tác giả Prashant Kumar Singh, Viện Nghiên cứu và phân tích Quốc phòng Manohar Parrikar, Ấn Độ.


Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu báo cáo “Bài học kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong phòng chống Covid-19”, của tác giả Prashant Kumar Singh, Viện Nghiên cứu và phân tích Quốc phòng Manohar Parrikar, Ấn Độ, xuất bản tháng 7/2020.

Đài Loan đã sớm thành công trong việc phòng chống COVID-19. Những nỗ lực đáng chú ý của y tế Đài Loan đáng để nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác học tập, nhằm chống lại sự bùng phát của vi rút corona. Điều này đã được các quan sát viên trong Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận. Việc Đài Loan thành công trong kiềm chế COVID-19 đã tạo thuận lợi hơn cho Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) cầm quyền để củng cố ảnh hưởng chính trị và ý thức hệ của Đảng này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, và dư luận quốc tế cho rằng, Đài Loan nên duy trì trạng thái làm quan sát viên trong WHO trong bối cảnh nhạy cảm về chính trị hiện nay.

Mời bạn đọc toàn văn báo cáo trong Tệp đính kèm dưới bài viết này.

 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn