cis_banner_final_en.png
Các mục tiêu phát triển bền vững và sự tăng trưởng của Ấn Độ trong thế giới hậu Covid

03/08/2020


Các mục tiêu phát triển bền vững và sự tăng trưởng của Ấn Độ trong thế giới hậu Covid

Nền kinh tế Ấn Độ sau đại dịch có thể hồi sinh bằng cách ưu tiên Phát triển bền vững, vì các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) không chỉ tận dụng các nguồn lực vốn có của Ấn Độ, mà còn thể hiện tiềm năng to lớn cho các cơ hội kinh doanh. Điều này cần được thực hiện thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân vào nền kinh tế Ấn Độ.


Đại dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng đe dọa sức khỏe ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng ảnh hưởng nặng nề đến kịch bản kinh tế xã hội ở nhiều nước đang phát triển, trong đó có Ấn Độ. Trong bối cảnh này, chúng ta cần phải hướng trọng tâm vào những nhiệm vụ trong nước, đặc biệt là Chương trình nghị sự 2030 ưu tiên cho việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc đề ra năm 2015. Mặc dù các mục tiêu toàn cầu hiện nay xác định phát triển bền vững có thời hạn đến năm 2030, nhưng chắc chắn rằng đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các mục tiêu này. Ấn Độ cần sự tập trung mới vào các bước cụ thể để thực hiện SDGs, nhằm phục hồi một cách có hệ thống nền kinh tế đang suy yếu.
 
Các loại hình vốn dành cho SDGs
Qua nhiều thập kỷ, tính bền vững đã được dịch chuyển từ chỗ tạo sự công bằng trong cùng một thế hệ sang tạo sự công bằng giữa các thế hệ. Nguồn lực hình thành nền tảng sinh kế và phúc lợi của con người được tìm thấy dưới dạng nhiều loại hình vốn cần thiết để vận hành các nền kinh tế trên toàn thế giới.

Muốn khôi phục nền kinh tế Ấn Độ sau Covid, cần phải hoàn thành các SDGs bởi vì chỉ có hoàn thành SDGs mới có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Điều này là do các SDGs về cơ bản được liên kết với các loại vốn khác nhau, như được nêu trong bảng sau. Các SDGs nhằm mục đích tăng vốn có khả năng cải thiện điều kiện thị trường đầu vào và đầu ra.Mối quan hệ giữa SDGs và doanh nghiệp
Đối với các quốc gia như Ấn Độ, khoảng cách tài chính trong việc thực hiện SDG luôn rất lớn và chắc chắn sẽ trầm trọng hơn do thiệt hại kinh tế sau thảm họa Covid và do liên tục bị phong tỏa. Trong hoàn cảnh này, sự tham gia nhiệt tình của khu vực tư nhân và sự hỗ trợ từ các Ngân hàng Phát triển Đa phương được coi là công cụ quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu bền vững. Mặc dù SDGs không thể được thực hiện mà không có doanh nghiệp, nhưng chiều ngược lại, cũng cần ghi nhận các SDG thúc đẩy các doanh nghiệp.

Các mục tiêu bền vững hỗ trợ các doanh nghiệp trong những khía cạnh sau:
a) Giảm rủi ro môi trường, chính trị và xã hội lâu dài,
b) Tăng cường quản trị minh bạch trong việc giải quyết các rủi ro và tác động bền vững,
c) Tạo ra các cơ hội kinh doanh mới phù hợp với SDGs,
d) Làm sâu sắc mạng lưới đối tác trong khu vực công và khu vực tư nhân, giúp cải thiện khả năng phục hồi và khả năng cạnh tranh của thị trường.

Hình dưới đây mô tả sự gia tăng ổn định của các chỉ số SDG của Ấn Độ và chỉ số kinh doanh thuận lợi của Ấn Độ (EoDB) trong 5 năm qua, và những mối liên hệ giữa hai chỉ số này.


Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên số liệu của Ngân hàng thế giới và Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững
 
Một nghiên cứu của Cơ quan nghiên cứu quan sát Ấn Độ (ORF) cho thấy rằng, có bằng chứng cho thấy sự tương quan chặt chẽ giữa chỉ số SDG ở cấp độ toàn quốc của Ấn Độ và các dòng vốn EoDB và FDI. Kết quả hồi quy tuyến tính cho thấy, chỉ số SDG đóng góp tích cực vào điểm số EoDB với hệ số độ dốc là 0,801 ở mức 1% mức ý nghĩa và các giá trị R2 (0,223) được điều chỉnh.
 
Chỉ số SDG cũng có ý nghĩa thống kê (ở mức 1%) và tác động tích cực đến FDI bình quân đầu người với hệ số độ dốc là 1.194 và giá trị R2 (0,597) được điều chỉnh. Do đó, các thông số SDG cũng có thể giúp Chính phủ Ấn Độ lập kế hoạch quỹ đạo phát triển tương đối trong tình hình sau đại dịch. Xét về tổng thể, chỉ số SDG phản ánh nhiều thông tin về tăng trưởng hơn so với chỉ số tỷ lệ tăng trưởng GDP.
 
Ủy ban Phát triển Bền vững và Kinh doanh ghi nhận nhiều cơ hội kinh doanh liên quan đến SDGs và ước tính giá trị tiềm năng toàn cầu của những cơ hội này ở mức 12 nghìn tỷ USD vào năm 2030 với giá hiện tại. Phần lớn nhất của các giải pháp kinh doanh này nằm ở các nền kinh tế đang phát triển với các thị trường lớn, chẳng hạn như Ấn Độ. Quan hệ đối tác công-tư liên kết với các doanh nghiệp này, ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế, tận dụng lợi thế so sánh cá nhân, là con đường phát triển trong tương lai để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của thị trường Ấn Độ.
 
Thay đổi trật tự kinh tế thế giới
Cuộc khủng hoảng Covid-19 này là một sự kích thích mạnh mẽ để Ấn Độ hướng tới các nhóm khu vực như BIMSTEC, SAARC và ASEAN cho các mục tiêu dựa trên nhóm vấn đề, để làm cho nền kinh tế trở nên tự lực tự cường. Thúc đẩy các mục tiêu dựa trên vấn đề cũng là thành tựu của các SDG.
 
Kết luận, chúng ta lưu ý, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa SDGs và doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn về mặt hành động địa phương và chính sách quốc gia để đối phó với sự suy giảm kinh tế do đại dịch. SDGs không chỉ thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới, mà quan trọng hơn, họ cũng sẽ giúp duy trì môi trường đầu tư thuận lợi trong nước. Việc tích hợp SDGs trong chương trình nghị sự phát triển quốc gia cũng sẽ có ý nghĩa to lớn đối với hai chương trình lớn nhất tại Ấn Độ hiện nay là Sản xuất tại Ấn Độ (Make-in-India) và Ấn Độ tự lực (Atmanirbar Bharat Abhiyan).

Tác giả: Soumya Bhowmick, nghiên cứu viên tại chương trình Kinh tế và Tăng trưởng, ORF Kolkata.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
 
Nguồn: https://www.orfonline.org/research/can-sdgs-define-indias-growth-story-in-a-post-covid-world/
 
Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

Bình luận của bạn