cis_banner_final_en.png
Khảo sát kinh tế Ấn Độ 2021-2022

01/02/2022


Khảo sát kinh tế Ấn Độ 2021-2022

Bộ trưởng Tài chính & các vấn đề doanh nghiệp, bà Nirmala Sitharaman trình bày Khảo sát kinh tế giai đoạn 2021-22 tại Quốc hội vào ngày 31/1/2022.


Theo bà Sitharaman, những đặc điểm nổi bật của hiện trạng nền kinh tế Ấn Độ như sau: 

  • Kinh tế Ấn Độ ước tính tăng 9,2% theo giá trị thực trong năm 2021-22 (theo ước tính lần đầu) sau khi giảm 7,3% trong năm 2020-2021.
  • GDP dự kiến tăng 8-8,5% theo giá trị thực vào năm 2022-23
  • Năm tới sẵn sàng cho sự tăng trưởng đầu tư của khu vực tư nhân với hệ thống tài chính sẵn sàng hỗ trợ sự hồi sinh của nền kinh tế
  • Có thể so sánh với dự báo mới nhất của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á về tăng trưởng GDP thực tế của Ấn Độ, lần lượt là 8,7% và 7,5% cho năm 2022-23.
  • Theo dự báo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của IMF, GDP thực tế của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 9% trong các năm 2021-11 và 2022-23 và ở mức 7,1% vào năm 2023-24. Điều này sẽ khiến Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn phát triển nahnh nhất trên thế giới trong 3 năm.
  • Nông nghiệp và các ngành liên quan dự kiến tăng 3,9%; ngành công nghiệp tăng 11,8% và ngành dịch vụ tăng 8,2% trong giai đoạn 2021-22.
  • Các chỉ số ổn định kinh tế vĩ mô cho thấy nền kinh tế Ấn Độ có đủ khả năng để đối mặt với những thách thức của giai đoạn 2022-23.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: ĐSQ Ấn Độ

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1793829

Bình luận của bạn