cis_banner_final_en.png
Ấn Độ phê chuẩn sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

09/10/2015


Ấn Độ phê chuẩn sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

Cục Thông tin Báo chí của Chính phủ Ấn Độ ngày 7/10/2015, cho biết nội các nước này đã phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Ấn Độ và Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.


Nghị định thư trên đặt ra những quy chuẩn được quốc tế chấp nhận liên quan tới việc trao đổi hiệu quả thông tin về các vấn đề thuế, trong đó có thông tin ngân hàng.

Nghị định thư cũng quy định thông tin từ phía Việt Nam liên quan tới công dân Ấn Độ có thể được chia sẻ với các cơ quan thực thi luật pháp khi được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam và Ấn Độ cho phép.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTAA) hiện nay giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được ký năm 1994. 

Ấn Độ và Việt Nam đều nhất trí điều chỉnh Điều 27 về “Trao đổi thông tin” của DTAA giữa Ấn Độ và Việt Nam để đáp ứng những quy chuẩn quốc tế, bổ sung một điều khoản mới về “Hỗ trợ thu thuế” và quyết định đưa ra Nghị định thư sửa đổi vì mục đích này./.

(Theo TTXVN)

Bình luận của bạn