cis_banner_final_en.png
Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám Việt Nam

09/09/2020


Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam cận đại. Cách mạng Tháng Tám không chỉ đánh dấu sự chấm dứt của chế độ thực dân và thoái vị của chế độ quân chủ, mà còn là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của nền độc lập Việt Nam và thành lập nước cộng hòa dân chủ cộng sản. Người lãnh đạo đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện mục tiêu thời đại đó là Hồ Chí Minh, được dân tộc Việt Nam trìu mến gọi là Bác Hồ.


Không thể nói đến Cách mạng Tháng Tám mà không nhấn mạnh đến những hoạch định chiến lược lâu dài của Hồ Chí Minh. Một số nhà sử học đã chỉ ra rằng, Cách mạng Tháng Tám chủ yếu là kết quả của những hoàn cảnh thuận lợi, nhưng đó là một kết luận sai lầm. Việc nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng những diễn biến mới của thời cuộc là tùy thuộc vào từng lãnh đạo. Trong trường hợp này, Hồ Chí Minh và các cộng sự thân cận của ông đã tận dụng các điều kiện khách quan để đạt được mục đích sớm nhất, cho dù sự thành công của cuộc Cách mạng là điều chắc chắn sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn. Lịch sử ghi nhận ở Hồ Chí Minh năng lực thiên tài trong việc chớp thời cơ và thực hiện các bước tiến khéo léo cho cuộc Cách mạng. Với những nguồn lực ít ỏi, Người đã có thể gây áp lực lên những kẻ cai trị thuộc địa và sau đó đã chiến đấu với quân đội Mỹ. Thành công của Việt Minh chủ yếu nhờ vào tài hoạch định và chiến lược xuất sắc của Người.

Từ những ngày còn ở tuổi thanh niên, Hồ Chí Minh đã có khát vọng học hỏi kiến thức giúp giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân. Ông đã trở thành tiếng nói đại diện cho nền độc lập của Việt Nam ngay từ Thế chiến thứ nhất. Ông được truyền cảm hứng từ cuộc Cách mạng Bolshevik (Cách mạng Tháng Mười) ở Nga. Sau khi Cách mạng Bolshevik thành công, đã có những cuộc nổi dậy ở các thuộc địa của Pháp và Anh. Hồ Chí Minh đã nghiên cứu để xây dựng kế hoạch giải phóng đất nước Việt Nam. Năm 1919, ông tổ chức một nhóm người Việt Nam tại Pháp và kiến nghị với Hội nghị Hòa bình Versailles yêu cầu chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương phải trao các quyền tương tự cho người dân ở Đông Dương như đối với công dân ở Pháp.

Hồ Chí Minh trở về Việt Nam vào năm 1941, sau 30 năm đi khắp thế giới. Trong 30 năm, ông đã đến nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Châu Phi, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Năm 1930, ông thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hương Cảng (Hồng Kông). Sau khi trở lại Việt Nam vào năm 1941, ông đã thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, hay còn gọi là Việt Minh, đóng vai trò quan trọng trong Phong trào Độc lập của Việt Nam và cả trong Cách mạng Tháng Tám.

Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lý luận mà còn là nhà hoạch định chiến lược. Theo chiến lược của Người, những cuộc nổi dậy có quy mô lớn bao trùm nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội, chính trị và quân sự. Điều quan trọng là, Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự cần thiết của sự tham gia của quần chúng, và liên minh công - nông để đạt được mục tiêu của cuộc cách mạng. Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc được chứa đựng trong kiệt tác “Đường Kách Mệnh” (1925). Ông đã đưa ra những nguyên tắc và nghệ thuật đấu tranh của lực lượng vũ trang trong thời kỳ Cách mạng, cũng như cơ cấu và tính chất của lực lượng vũ trang. Chiến thuật đánh nhanh rút nhanh đã giúp Việt Minh gây thiệt hại nặng nề cho đối thủ.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thắng lợi là “cuộc nổi dậy của toàn dân, phối hợp chặt chẽ với cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang cách mạng”. Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin về chiến tranh cách mạng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Nhận thấy sự cần thiết của sự ủng hộ của đa số quần chúng, Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc bảo vệ các quyền con người và quyền dân sự, bảo vệ tài sản, tôn trọng tài sản tư nhân, tự do tín ngưỡng, cũng như bình đẳng giữa các dân tộc và bình đẳng giới. Hồ Chí Minh đã giành được sự ủng hộ của một số địa chủ cho sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc bằng cách đảm bảo an toàn tài sản của họ. Mặt trận dân tộc thống nhất của Hồ Chí Minh bao gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, thậm chí cả giai cấp tư sản dân tộc, và bao gồm các nhân vật yêu nước thuộc giai cấp địa chủ. Khả năng đoàn kết mọi tầng lớp trong cuộc cách mạng giành độc lập của Người thật đáng kính phục.

Là một nhà chiến lược khôn ngoan, Hồ Chí Minh chờ thời cơ để khởi nghĩa giành độc lập. Người biết rằng, cuối cùng Nhật và Pháp sẽ đánh nhau và làm kiệt quệ lẫn nhau. Tháng 3/1945, Nhật đánh chiếm Đông Dương và bắt giam hoặc hành quyết một số lượng lớn các quan chức Pháp và sáu tháng sau, Mỹ ném bom xuống Nhật buộc họ phải đầu hàng. Hồ Chí Minh đã nắm bắt thời cơ này để phát động khởi nghĩa. Ngay từ trước tháng 8, theo lệnh của Hồ Chí Minh, Tướng Võ Nguyên Giáp đã thành lập các đơn vị đặc biệt và hành quân về phía Hà Nội. Sau khi Nhật đầu hàng, các đơn vị này tiến vào Hà Nội vào ngày 19/8/1945. Vua Bảo Đại thoái vị ủng hộ Cách mạng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam độc lập.

Sau đó, nhiều cuộc đàm phán với người Pháp tiếp tục diễn ra nhưng không đạt được thành công. Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất nổ ra và chỉ đến năm 1954, quân Pháp mới bị đánh bại và miền Bắc Việt Nam mới hoàn toàn độc lập. Các cuộc bầu cử được đề xuất ở hai miền Việt Nam đã bị hoãn vô thời hạn và cuộc chiến với quân đội Mỹ vẫn tiếp tục.

Hồ Chí Minh đóng một vai trò quan trọng trong đường lối ngoại giao quốc tế. Ông đã đến Moscow và Bắc Kinh (1955) và đến New Delhi và Jakarta (1958), khéo léo duy trì sự cân bằng giữa các đồng minh cộng sản hùng mạnh và thậm chí, vào thời điểm ông lên đường tới Moscow năm 1960, Hồ Chí Minh còn đóng vai trò trung gian giữa một số quốc gia cộng sản.
 
Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc cho đến khi ông qua đời. Sau khi ông qua đời, hai miền Việt Nam thống nhất. Đường tiếp tế cho chiến trường miền Nam Việt Nam được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã đóng góp vô cùng to lớn cho nền độc lập và thống nhất của hai miền Việt Nam. Di sản Người để lại sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Người được gọi là vị cha già dân tộc. Người là một học giả, một nhà tư tưởng và một nhà hoạch định chiến lược - tất cả đều hòa làm một. Đồng chí Hồ Chí Minh đã vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam và tạo ra một đảng mạnh lãnh đạo người Việt Nam trong mọi giai đoạn đấu tranh và một đội quân lấy nhân dân làm mũi nhọn cách mạng. Cuộc Cách mạng Tháng Tám đem lại Độc lập cho Việt Nam là do Hồ Chí Minh sáng tạo tài tình. Sự vĩ đại của Người không chỉ nằm ở việc lãnh đạo cuộc cách mạng mà còn ở việc tiếp thêm sức mạnh cho người Việt Nam đối mặt với những khó khăn của đất nước. Người thực sự là một nhà lãnh đạo có thể biến tầm nhìn thành hiện thực. 

Tác giả: S D Pradhan, cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo chung của Ấn Độ. Ông cũng từng là phó cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ. Ông là Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm về Cơ chế Tình báo (2008-2010), chuyên rà soát hoạt động của các cơ quan tình báo Ấn Độ.

 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
 
Nguồn: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/ChanakyaCode/role-of-ho-chi-minh-in-august-revolution-of-vietnam/

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article
 
 

Bình luận của bạn