cis_banner_final_en.png
Ấn Độ, Hoa Kỳ ký tuyên bố ý định (SOI) thúc đẩy đối thoại về hợp tác công nghệ quốc phòng

17/09/2020


Ấn Độ, Hoa Kỳ ký tuyên bố ý định (SOI) thúc đẩy đối thoại về hợp tác công nghệ quốc phòng

Phía Lầu Năm Góc cho biết: Tuyên bố này nhằm tăng cường đối thoại giữa Ấn Độ và Mỹ về hợp tác công nghệ quốc phòng bằng cách theo đuổi kế hoạch chi tiết về một số dự án cụ thể.


Tuyên bố được ký bởi ông Raj Kumar, Thứ trưởng Bộ phận Sản xuất Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ  và bà Ellen Lord, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Quân dụng, Kỹ thuât và Hậu cần, trong cuộc họp Nhóm Sáng kiến Thương mại và Công nghệ quốc phòng (DTTI) lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 15/9.

Ông Kumar và bà Lord đồng chủ trì cuộc họp, trong đó các nhóm báo cáo về các hoạt động đang diễn ra và các cơ hội hợp tác bao gồm một số dự án ngắn hạn được ưu tiên hoàn thành.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết, để chứng minh cho cam kết thành công của DTTI, hai đồng chủ tịch đã ký tuyên bố ý định (SOI) nhằm tăng cường đối thoại về hợp tác công nghệ quốc phòng bằng cách tiến hành kế hoạch chi tiết và đạt được tiến bộ trong một số dự án DTTI cụ thể.

Mục tiêu của DTTI là nhằm tập trung chỉ đạo mối quan hệ thương mại quốc phòng song phương và tạo cơ hội trong hợp tác sản xuất và đồng phát triển thiết bị quốc phòng.

Bốn nhóm làm việc chung tập trung vào các công nghệ trên bộ, hải quân, hàng không và tàu sân bay đã được thành lập theo DTTI để thúc đẩy các dự án được hai bên nhất trí trong lĩnh vực của mỗi bên.

Trong cuộc họp, hai đồng chủ tịch lưu ý rằng, kể từ cuộc họp lần trước của DTTI vào tháng 10/2019, bộ Quy trình Hoạt động tiêu chuẩn của DTTI (SOP) để xác định và phát triển các dự án hợp tác thuộc DTTI đã được hoàn thành.

SOP sẽ đóng vai trò là khung khuôn khổ của DTTI và cho phép cả hai bên định nghĩa và đạt được nhận thức chung bằng văn bản.

Tuyên bố cho biết, một bản trích xuất công khai có thể liên quan đến các yếu tố chính của SOP đã được phát hành vào tháng 7/2020 với tên gọi Hướng dẫn Sơ bộ về công nghiệp DTTI và được phân phối thông qua các hiệp hội ngành nghề của Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Lầu Năm Góc cho biết, “Trong thực tế, Diễn đàn Hợp tác công nghiệp DTTI (DICF) lần thứ nhất diễn ra vào ngày 10/9 đã nhấn mạnh việc khuyến khích ngành công nghiệp Hoa Kỳ và Ấn Độ hợp tác phát triển các công nghệ thế hệ tiếp theo thuộc DTTI”.

DICF được đồng tổ chức bởi Sanjay Jaju, Thứ trưởng (Sản xuất Công nghiệp Quốc phòng Ấn Độ), Michael Vaccaro, Giám đốc Hợp tác Vũ khí Quốc tế và Amy Murray, Giám đốc Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ.

Lầu Năm Góc cho biết, kết quả của cuộc thảo luận đã được thông báo ngắn gọn cho các đồng chủ tịch của Nhóm DTTI, “Diễn đàn này tạo cơ hội cho ngành công nghiệp Ấn Độ và Hoa Kỳ tham gia trực tiếp vào DTTI và tạo điều kiện đối thoại giữa chính phủ và ngành công nghiệp về các vấn đề ảnh hưởng đến hợp tác công nghiệp”.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://theprint.in/diplomacy/india-us-sign-statement-of-intent-to-boost-dialogue-on-defence-technology-cooperation/503562/

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

Bình luận của bạn