cis_banner_final_en.png
Diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm Viện Thông tin Khoa học

22/09/2022


Diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm Viện Thông tin Khoa học

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, long trọng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Thông tin Khoa học, 1962-2022. Là một trong bốn đơn vị thành viên của Viện Thông tin Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ nhiệt liệt chúc mừng Viện Thông tin Khoa học, chúc Viện vững mạnh, đoàn kết và phát triển. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm Viện Thông tin Khoa học, do Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hải đọc tại Lễ kỷ niệm.


Kính thưa đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương!

Kính thưa các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Học viện các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Vụ, Viện, các cơ quan trong và ngoài Học viện; các vị khách quý trong nước và quốc tế; các thế hệ cán bộ Viện Thông tin Khoa học!

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Thông tin khoa học đã nhiều lần thay đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để phù hợp và phục vụ tốt nhất các nhiệm vụ chính trị của Học viện trong từng thời kỳ. Từ tên gọi ban đầu là Phòng Tư liệu đến nay là Viện Thông tin khoa học. Từ một đơn vị đơn chức năng là sưu tầm và cung cấp tài liệu cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu, Viện đã trở thành một đơn vị đa chức năng về thông tin khoa học, không chỉ bổ sung, quản lý, cung cấp tài liệu, mà còn nghiên cứu phát triển thông tin, xuất bản tạp chí và các ấn phẩm thông tin, làm đầu mối nghiệp vụ thông tin khoa học, tư liệu, thư viện của hệ thống Học viện. Từ Phòng trở thành Viện với hệ thống tổ chức bộ máy đầy đủ gồm: Đảng bộ cơ sở, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Chi hội Thư viện (quy mô hệ thống Học viện), Chi hội nhà báo (quy mô Viện); Ban lãnh đạo Viện và bốn đơn vị cấp phòng trực thuộc. Từ chỗ chỉ có chưa đến 20 cán bộ, viên chức, đa số ở trình độ đại học đến chỗ Viện có đội ngũ gần 60 cán bộ, viên chức đa số có trình độ thạc sĩ, nhiều cán bộ có trình độ tiến sĩ. Từ chỗ chỉ sử dụng phương thức phục vụ trực tiếp, thủ công đến chỗ áp dụng đa phương thức phục vụ, trong đó chủ yếu bằng những phương thức hiện đại, thông qua các phần mềm, nền tảng số và internet. Từ hoạt động đơn lẻ, thụ động, Viện đã hội nhập và chủ động hợp tác với nhiều cơ quan trong nước và nước ngoài. Từ chỗ cơ sở vật chất ít ỏi, thủ công, thiếu thốn nay Viện đã có một cơ ngơi độc lập, khang trang, đầy đủ và hiện đại.

Sự phát triển liên tục của Viện Thông tin khoa học như vậy là điều kiện quan trọng và trực tiếp để Viện đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác nghiên cứu khoa học của Học viện trong 60 năm qua.

 

1. Công tác thư viện

Viện luôn xác định thư viện truyền thống vẫn là mảng hoạt động chủ yếu, cơ bản mang tính nền tảng của hoạt động thư viện, nên luôn được quan tâm phát triển. Tài liệu được bổ sung rất đa dạng và chú trọng nhiều hơn đến nội dung tài liệu, gắn với các yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện theo từng năm, từng giai đoạn. Viện chủ trương đa dạng hóa hình thức bổ sung cả bằng mua theo ngân sách nhà nước, nhận lưu chiểu các tài liệu nội sinh và nhận tài liệu trao tặng của các tổ chức, cá nhân. Đến nay, thư viện đang quản lý và tổ chức phục vụ bạn đọc với hơn 131.000 cuốn sách, 124 tạp chí tiếng Việt, 29 tạp chí tiếng nước ngoài, hàng trăm tờ báo ngày và báo tuần, 1.696 luận án tiến sĩ, 9.852 luận văn thạc sĩ, hàng chục nghìn luận văn cử nhân chính trị và cao cấp lý luận chính trị, hơn 1.000 đề án của học viên các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Đảng. Các tài liệu đều được xử lý nghiệp vụ theo chuẩn quốc gia và quốc tế. Số lượng bạn đọc truyền thống vẫn được duy trì ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, vẫn có 2.743 lượt bạn đọc đến thư viện mượn sách và nhiều dịch vụ khác.

Thư viện điện tử, thư viện số được đặc biệt đẩy mạnh và phát triển đáng ghi nhận. Hiện nay, mục lục trực tuyến đã có trên 135.000.000 biểu ghi, trung bình mỗi năm tăng gần 11.000 biểu ghi. Từ năm 2018, Viện tổ chức bộ phận chuyên trách xây dựng, cập nhật, quản lý thư viện số với 18.883 tài liệu toàn văn, tương đương hơn 2 triệu trang, tăng  hơn 3.000 tài liệu/năm, cung cấp nội dung  toàn văn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài khoa học, 12 tạp chí trong hệ thống Học viện. Ngoài ra, năm 2021, lần đầu tiên Viện tổ chức bổ sung tài liệu online của Bản tin Thông tấn xã Việt Nam, một số tạp chí nước ngoài, sách điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cơ sở dữ liệu khoa học của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Vì vậy, số lượt bạn đọc đăng ký tài khoản và truy cập thư viện số tăng rất nhanh với hơn 20.000 tài khoản và hơn 200.000 lượt truy cập mỗi tháng.

 

2. Công tác xuất bản tạp chí

Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị xuất bản số đầu tiên tháng 3-2011, hiện nay xuất bản theo Giấy phép xuất bản số 238 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; thuộc Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học và ngay đầu năm 2022 có 02 ngành được tăng điểm là Triết học và Chính trị học. Hệ thống các bài viết nghiên cứu của các học giả trong và ngoài Học viện về các vấn đề lý luận chính trị ở các chuyên mục như Nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... là nguồn thông tin khoa học phong phú, chất lượng cho bạn đọc.

Chuyên san Những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh đạo) là ấn phẩm của Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, tiền thân là Bản tin Thông tin những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh đạo) được Viện Thông tin khoa học xuất bản lần đầu năm 1989 và được Bộ Văn hóa và Thông tin cấp giấy phép xuất bản năm 1994. Chuyên san là một trong ba ấn phẩm báo chí có bề giày lịch sử nhất Học viện (sau Tạp chí Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng). Ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngắn gọn, chính xác, kịp thời, đa chiều trong và ngoài nước của các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đến nay, Chuyên san là nguồn cung cấp thông tin đa chiều về những vấn đề lý luận trong nước và quốc tế phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý (đặc biệt là cán bộ cao cấp của hệ thống chính trị) và cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của hệ thống Học viện.

 

3. Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo

Tủ sách phục vụ lãnh đạo

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của đất nước, cuối năm 2011, Viện Thông tin khoa học được giao nhiệm vụ xây dựng Tủ sách phục vụ lãnh đạo. Những thông tin khoa học về tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận của Việt Nam, nhất là của các nước trên thế giới thông qua những cuốn sách thuộc Tủ sách phục vụ lãnh đạo là những thông tin khoa đặc biệt hữu ích đối với người đọc là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược như: Tại sao Mác đúng?, Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội, Một số vấn đề về các đảng chính trị trên thế giới...

Hoạt động khai thác thông tin ngoại văn được Viện Thông tin khoa học triển khai từ sớm ngay trong những năm đầu thành lập để khai thác, biên dịch làm thông tin tư liệu nước ngoài cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập ở Học viện. Từ năm 2016 đến nay, hoạt động này được thực hiện một cách bài bản, các ấn phẩm được xuất bản định kỳ, gồm 02 ấn phẩm: Tư liệu khoa học: Lý luận và thực tiễn thế giới; Thông tin tư liệu chuyên đề: Lý luận và thực tiễn thế giới. Hai ấn phẩm này với hàng nghìn trang tài liệu biên dịch mỗi năm về nhiều chủ đề phong phú, cập nhật, đã góp phần tạo nên một nguồn thông tin khoa học ngoại văn quý và đặc sắc.

Thông tin chuyên đề là một trong các nhiệm vụ cơ bản, truyền thống của Viện Thông tin khoa học về vấn đề mới, nhạy cảm, quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng xã hội và nhân dân, để cán bộ và học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có được những thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Viện đã tổ chức hàng trăm buổi thông tin chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và học viên. Thông tin chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp cao, các chuyên gia chuyên sâu về các lĩnh vực được mời đến báo cáo trực tiếp. Từ khi có dịch Covid-19, Viện kết hợp tổ chức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, xuất bản bản in và bản điện tử. Đa dạng hóa hình thức thông tin chuyên đã đáp ứng đa dạng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

 

4. Công tác nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu được triển khai tại Viện Thông tin khoa học từ rất sớm, gắn công tác thông tin với công tác nghiên cứu khoa học và với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mà Viện được giao trong từng giai đoạn. Năm 1991, Hội đồng khoa học của Viện được thành lập, đến nay, Viện đã chủ trì và tham gia hàng trăm nhiệm vụ khoa học lớn nhỏ, từ đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp bộ trọng điểm, đề tài cấp bộ, đề tài cấp cơ sở, hội thảo, toạ đàm, thông tin khoa học, nghiên cứu khảo sát thực tế… Chỉ tính giai đoạn 2016 - 2021, Viện đã hoàn thành 01 đề tài cấp Nhà nước, 07 đề tài cấp bộ, 24 đề tài cấp cơ sở, hàng chục hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học, khảo sát nghiên cứu thực tế. Ngoài ra, nhiều cán bộ của Viện còn tham gia tích cực vào các nhiệm vụ khoa học của Học viện, của các đơn vị trực thuộc Học viện, tham gia tích cực các cuộc thi viết chính luận do Học viện tổ chức hoặc đồng tổ chức. Tại cuộc thi viết chính luận lần thứ nhất năm 2021, Viện có 01 cán bộ đã vinh dự được nhận giải thưởng cao nhất - Giải A.

 

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Nhằm tăng cường năng lực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, viên chức của Viện và cán bộ, viên chức làm công tác thông tin khoa học ở các đơn vị thuộc Học viện, Viện đã tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2017 đến nay, Viện đã tổ chức 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện. Ngoài ra, năm 2021, Viện được giao nhiệm vụ tổ chức báo cáo chuyên đề nghiên cứu thực tế cho 24 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung thay vì tổ chức cho các lớp đi nghiên cứu thực tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các chuyên đề được thực hiện bởi các chuyên gia, nhà nghiên cứu uy tín là các cộng tác viên truyền thống của Viện trong các hoạt động nghiên cứu khoa học từ nhiều năm qua, nên đã đạt được kết quả rất tích cực, được học viên đánh giá tốt. Tiếp nối thành công đó, năm 2022, Viện được giao tổ chức báo cáo 06 chuyên đề bổ trợ (tương đương 30 tiết) cho 21 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K73. Hiện nay, Viện có 07 cán bộ là giảng viên thỉnh giảng và kiêm chức ở các đơn vị trong và ngoài Học viện.

 

6. Về hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ được thành lập vào năm 2014, là đơn vị trực thuộc Học viện, do Giám đốc Học viện chỉ đạo về chuyên môn, sinh hoạt hành chính tại Viện Thông tin khoa học.

Trung tâm đã hỗ trợ, kết nối và tổ chức cho hàng chục lượt cán bộ, chuyên gia của Học viện sang nghiên cứu, trao đổi học thuật tại Ấn Độ; làm đầu mối tổ chức, hỗ trợ nhiều đoàn chuyên gia của Ấn Độ sang Việt Nam và Học viện tham gia hội thảo, khảo sát, nghiên cứu và báo cáo chuyên đề cho các lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp chiến lược mà Học viện được Trung ương Đảng giao.

Trung tâm đã tham mưu và trực tiếp tham gia tổ chức 07 hội thảo quốc tế quy mô lớn như: “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”, “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới”, “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ qua lăng kính triết lý của Hồ Chí Minh và Gandhi” (tại Ấn Độ)... và nhiều buổi tọa đàm, thông tin chuyên đề với các diễn giả từ Đại sứ quán Ấn Độ và các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ.

Trung tâm đã triển khai xây dựng và vận hành Website để cung cấp những thông tin cập nhật về tình hình Ấn Độ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và những nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước. Website được xuất bản bằng hai thứ tiếng tiếng Việt và tiếng Anh. Tính đến tháng 9-2022, Website đã xuất bản tổng cộng 4.985 bài viết, nhiều bài có chất lượng cao thu hút lượng lớn độc giả Việt Nam và Ấn Độ. Trung tâm đã tích cực tổ chức nghiên cứu, biên soạn, biên phiên dịch và xuất bản hàng chục đầu sách, trong đó có nhiều cuốn sách gây được tiếng vang tốt trong giới học giả và độc giả Việt Nam, Ấn Độ như: Hồ Chí Minh với Ấn Độ (song ngữ), Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược, Việt Nam - Ấn Độ: bối cảnh mới, tầm nhìn mới...

 

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, Viện Thông tin khoa học đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2016)... và nhiều bằng khen các cấp khác. Có thể thấy rằng, sự phát triển và những thành tựu quan trọng của Viện Thông tin khoa học trong 60 năm qua đã trở thành những giá trị truyền thống tốt đẹp được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, viên chức của Viện dày công hun đúc; là những đóng góp đáng ghi nhận vào tiến trình phát triển chung của Học viện; là hành trang để Viện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong những năm tới.

Tiếp nối những thành tựu tốt đẹp và truyền thống đáng tự hào đó, Viện Thông tin khoa học xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới sau đây:

Một là, Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trước hết là kết nối, chia sẻ thông tin khoa học trong hệ thống Học viện và các trường Chính trị cấp tỉnh đề phục vụ trước hết cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Khai thác, chia sẻ thông tin một cách hiệu quả, đổi mới hoạt động liên kết, trao đổi thông tin với các đơn vị cung cấp thông tin khác trong nước và quốc tế.

Hai là, tập trung nguồn lực phát triển thư viện số. Viện sẽ nghiên cứu đề xuất các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để xây dựng và phát triển Thư viện số, xây dựng cơ sở dữ liệu thư viện số ngày càng đầy đủ, lớn mạnh, hiệu quả hơn nữa.

Ba là, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung của các ấn phẩm thông tin khoa học kể cả ấn phẩm định kỳ như Tạp chí, Thông tin chuyên đề, Thông tin ngoại văn và các ấn phẩm không định kỳ khác.

Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hình thức phổ biến thông tin khoa học ở Học viện.

Năm là, tham gia tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai lệch của các thế lực thù địch bằng việc cung cấp thông tin chuyên nghiệp, chính thống, giúp các giảng viên, nhà nghiên cứu và học viên của Học viện có được những thông tin tham khảo cần thiết để xây dựng các quan điểm, luận cứ sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáu là, chú trọng hợp tác nghiên cứu với các đối tác Ấn Độ, tăng cường thông tin đối ngoại Việt Nam - Ấn Độc qua đó góp phần tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để bạn đọc và chuyên gia nước ngoài trực tiếp là Ấn Độ hiểu, chia sẻ, ủng hộ và hợp tác.

 

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Viện Thông tin khoa học đã liên tục phát triển trong suốt 6 thập niên qua là nhờ vào sự đoàn kết, phấn đấu nỗ lực không ngừng của từng cán bộ, viên chức của Viện; sự quan tâm lãnh đạo của Học viện; sự phối hợp, cộng tác của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Học viện. Nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Thông tin khoa học hôm nay, thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn bộ cán bộ, viên chức của Viện, tôi xin được trân trọng cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Học viện, tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện qua các thời kỳ, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho sự phát triển của Viện trong trong suốt 60 năm qua!

Xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn các đơn vị, các chuyên gia, các nhà khoa học và những cộng tác viên trong và ngoài Học viện cũng như đối tác quốc tế Ấn Độ đã phối hợp, hỗ trợ và cộng tác với Viện trong nhiều lĩnh vực công tác!

Đặc biệt, xin được ghi nhận sâu sắc, trân trọng và biết ơn các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Viện Thông tin khoa học qua các thời kỳ trong 60 năm qua, đã giành nhiều tình cảm, tâm huyết, trí tuệ và công sức (có nhiều người gắn bó cả sự nghiệp với Viện) cùng nhau xây dựng và phát triển Viện để Viện có được những thành tựu và truyền thống vẻ vang như ngày hôm nay!

Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TS. Nguyễn Mạnh Hải

Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bấm vào đây để xem hình ảnh Lễ kỷ niệm

Bình luận của bạn