cis_banner_final_en.png
Scientific Conference “Vietnam – India Development Cooperation on Economics”

14/04/2015


Scientific Conference “Vietnam – India Development Cooperation on Economics”

Centre for Indian Studies organizes a scientific conference : “Vietnam - India development cooperation on economics”. The conference scheduled to be held 1 day from 8th to 15th of May, 2015. We cordially invite you to attend and write papers for the conference with the bellow topics. All the papers please sent to the Centre for Indian Studies before 30th April 2014 by the address: Centre for Indian Studies, Ho Chi Minh National Academy of Politics, 135 Nguyen Phong Sac Road, Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam (7th floor, A8 block), and email: indiancentrevietnam@gmail.com


THE MAIN TOPICS

SCIENTIFIC CONFERENCE

“VIETNAM – INDIA DEVELOPMENT COOPERATION:

ON ECONOMICS”

Scheduled to be held 1 day between 8th to 15th of May, 2015

 

1. Vietnam – India development on economics in the recent period and prospect for future cooperation.

2. Vietnam - India development in economics, trade: barriers and prospects.

3. Indian Investment in Vietnam: From policy to action.

4. Indian economic reform and Vietnam - India cooperation in economics.

5. Vietnam - India cooperation in finance and banking.

6. Vietnam - India cooperation in tourism: reality and prospect.

7. Vietnam - India cooperation in energy: reality and prospect.

8. Indian trade in recent period.

9. Vietnam - India cooperation in medicine and pharmacy.

10. Ack East Policy of India: economic approach.

11. Vietnam - India cooperation for enterprise development.

12. “Make in India” campaign. Suggestion for Vietnam - India cooperation in economics.

13. Current situation and potential for export of Vietnamese products to India market.

14. From “Look East Policy” to “Act East Policy”: economic approach.

15. Geosecurity and energy advantage.

16. Cooperation for economic development between India and Vietnam: Looking from policy orientation of the two government.

17. Vietnam - India cooperation in economics: considered from the simplification and realization of principles and rules of the customs of the two countries

18. Development of air traffic between Vietnam - India (Vietjet, Vietnam Airlines)

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan

Tin tưởng quan hệ Ấn Độ - Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ
Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng"
Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng”
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng" của GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng"
Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 2)
Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 1)
Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 2)
Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 1)
Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”