cis_banner_final_en.png
Scientific Conference "Vietnam - India development cooperation on culture, society, education and training”

15/04/2015


Scientific Conference "Vietnam - India development cooperation on culture, society, education and training”

Centre for Indian Studies organizes a scientific conference : "Vietnam - India development cooperation on culture, society, education and training”. The conference scheduled to be held in the end of June, 2015. We cordially invite you to attend and write papers for the conference with the bellow topics. All the papers please sent to the Centre for Indian Studies before 15th June, 2014 by the address: Centre for Indian Studies, Ho Chi Minh National Academy of Politics, 135 Nguyen Phong Sac Road, Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam (7th floor, A8 block), and email: indiancentrevietnam@gmail.com


THE MAIN TOPICS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE

"Vietnam - India development cooperation on culture, society, education and training

Scheduled to be held in the end of  June, 2015

*******

1. Politics, Ideology of contemporary India.

2. Ancient Indian’s thinking.

3. Spiritual life and culture of India.

4. Ho Chi Minh and India.

5. India and Ho Chi Minh

6. Vietnam - India cooperation: achievement and prospect.

7. Vietnam - India cooperation in Politics and Diplomacy.

8. Vietnam - India development cooperation in education and training.

 9. Cutural exchange between Vietnam and India: Literature and art approach

10. Research, teaching Indian culture in Vietnam

11. Indian soft power.

12. Cultural exchange as the motivation and potential to promote cooperation.

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan

Tin tưởng quan hệ Ấn Độ - Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ
Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng"
Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng”
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng" của GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng"
Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 2)
Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 1)
Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 2)
Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 1)
Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”