cis_banner_final_en.png
Giới thiệu sách: 40 năm hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ và chặng đường đi tới

05/01/2016


Giới thiệu sách: 40 năm hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ và chặng đường đi tới

Trong công trình nghiên cứu, tác giả bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Tác giả khẳng định rằng, lịch sử cho thấy, Ấn Độ và Việt Nam là hai người bạn thực sự của nhau với mối quan hệ chung thủy, hàng thế kỷ. Tác giả khảo lược, phân tích bốn thập kỷ kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ. Nhiều số liệu trong công trình nghiên cứu là những tư liệu quý giúp các nhà khoa học có cứ liệu phân tích, đánh giá về quan hệ hai nước. Tác giả đề xuất, kiến nghị 17 gợi ý với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, Ấn Độ.


Tác giả: Shantanu Srivastava, Tổng Giám đốc điều hành công ty Ishan, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thương mại Ấn Độ - ASEAN, Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, người vinh dự được tặng Huân chương Hữu nghị Việt Nam.

Tóm tắt: Trong công trình nghiên cứu, tác giả bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Tác giả khẳng định rằng, lịch sử cho thấy, Ấn Độ và Việt Nam là hai người bạn thực sự của nhau với mối quan hệ chung thủy, hàng thế kỷ. Tác giả khảo lược, phân tích bốn thập kỷ kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ. Nhiều số liệu trong công trình nghiên cứu là những tư liệu quý giúp các nhà khoa học có cứ liệu phân tích, đánh giá về quan hệ hai nước. Tác giả đề xuất, kiến nghị 17 gợi ý với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, Ấn Độ. Trong đó có những gợi ý rất có giá trị như:

- Có rất nhiều công ty Ấn Độ đã thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam, nhưng cho tới nay, chưa có công ty Việt Nam nào mở văn phòng đại diện tại Ấn Độ. Khoảng cách này đang tạo cản trở trong việc cung cấp dòng thông tin và giảm mức độ thoải mái vốn có ở cả hai bên.

- Phát triển cầu nối thông tin, truyền bá thông tin đều đặn và kịp thời thông qua các kênh thông tin quan trọng như Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, FIEO, ASSOCHAM, VCCI, FICCI, Incham,…

- Thúc đẩy sự kết nối lớn hơn giữa con người với con người thông qua giao lưu văn hóa, v.v…

17 gợi ý trên đều mang tính khoa học và nhiều gợi ý rất có giá trị tham khảo trong qua trình nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp để thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Từ khóa: Kinh tế, Thương mại, Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Phương Sơn

Bình luận của bạn