cis_banner_final_en.png
Thực trạng và tiềm năng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ

25/02/2016


Thực trạng và tiềm năng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ

Bài viết phân tích thực trạng và tiềm năng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Ấn Độ kể từ khi hai nước Việt Nam - Ấn Độ thiết lập Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (năm 1982).


Thực trạng và tiềm năng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ

ThS Đặng Thùy Dung*

TÓM TẮT

Bài viết phân tích thực trạng và tiềm năng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Ấn Độ kể từ khi hai nước Việt Nam - Ấn Độ thiết lập Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (năm 1982).

Về thực trạng, tác giả đã thống kê các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ gồm: Điện thoại, máy vi tính, máy móc thiết bị, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện, phụ tùng; sản phẩm kim loại thường và sắt thép; cao su; hóa chất cũng như xơ, sợi dệt; nhóm hàng nông lâm thủy sản.

Về tiềm năng xuất khẩu, tác giả đã chỉ ra rằng, cùng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước vẫn trên đà tăng trưởng mạnh, Ấn Độ cam kết giảm mạnh thuế trên nhiều mặt hàng sau khi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIG) được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ấn Độ vào tháng 8 năm 2009, có thể thấy rằng, Việt Nam có cơ hội rất lớn trong việc khai thác tối đa tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ.

Từ khóa: Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ; Việt Nam; Ấn Độ; Kinh tế, Xuất khẩu

Địa chỉ lưu trữ tài liệu toàn văn: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912139908. Email: indiancentrevietnam@gmail.com


* Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bình luận của bạn