cis_banner_final_en.png
Những tác động đến nền kinh tế Việt Nam – từ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

26/02/2016


Những tác động đến nền kinh tế Việt Nam –  từ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Trong Chính sách Hướng Đông, hợp tác kinh tế, cụ thể là, thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc xây dựng AIFTA chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIG) là Hiệp định FTA thứ 5 của ASEAN và các nước đối tác, hoàn tất chuỗi các Hiệp định FTA ASEAN+1 giữa ASEAN và các nước trong khu vực Đông Á, gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Niu-di-lân, Trung Quốc và Úc. Hiệp định này cũng mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn của Ấn Độ cho các doanh nghiệp ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.


Những tác động đến nền kinh tế Việt Nam – từ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Lê Ngọc Hân*

TÓM TẮT

Trong Chính sách Hướng Đông, hợp tác kinh tế, cụ thể là, thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc xây dựng AIFTA chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực.

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIG) là Hiệp định FTA thứ 5 của ASEAN và các nước đối tác, hoàn tất chuỗi các Hiệp định FTA ASEAN+1 giữa ASEAN và các nước trong khu vực Đông Á, gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Niu-di-lân, Trung Quốc và Úc. Hiệp định này cũng mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn của Ấn Độ cho các doanh nghiệp ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Quan hệ hợp tác kinh tế ASEAN - Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng dẫu rằng ở mức độ thấp hơn nếu so sánh hợp tác giữa ASEAN với các đối tác lớn khác, đặc biệt là là Trung Quốc. Việc ký kết AIFTA về hàng hóa là sự khẳng định cho những cam kết thúc đẩy hơn nữa trao đổi hàng hóa hai bên. Những cuộc thương lượng về hình thành các FTA trong lĩnh vực dịch vụ, đầu tư cũng được ASEAN và Ấn Độ triển khai, hy vọng sẽ sớm hoàn thiện trong một vài năm tới. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, triển vọng hợp tác kinh tế ASEAN - Ấn Độ vẫn rất tươi sáng.

Để thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại, đầu tư và dịch vụ, cũng như tận dụng hết những ưu đãi mà AIFTA mang lại, trong thời gian sắp tới Việt Nam cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây: một là, xem xét lại các lĩnh vực mà Việt Nam và Ấn Độ có lợi thế, từ đó đưa ra chương trình hợp tác giữa hai bên; hai là, nâng cao năng suất lao động là yếu tố tiên quyết giúp hàng hóa của Việt Nam có thể cạnh tranh với hàng hóa có chi phí lao động thấp của Ấn Độ; ba là, cơ sở hạ tầng là lĩnh vực nhiều tiềm năng mà hai bên có thể khai thác; bốn là, Việt Nam và Ấn Độ cần đẩy nhanh quá trình thương lượng các hiệp định về đầu tư và dịch vụ, hướng đến hợp tác kinh tế toàn diện và phát huy hết tiềm năng hợp tác của cả hai bên.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam, Ấn Độ; ASEAN; AIFTA; Kinh tế, Thương mại.

Địa chỉ lưu trữ tài liệu toàn văn: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912139908. Email: indiancentrevietnam@gmail.com


* Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bình luận của bạn