cis_banner_final_en.png
Ấn Độ mở rộng cơ chế cấp thị thực du lịch điện tử cho thêm 37 nước

29/02/2016


Ấn Độ mở rộng cơ chế cấp thị thực du lịch điện tử cho thêm 37 nước

Từ ngày 26/2/2016, Ấn Độ sẽ mở rộng cơ chế cấp thị thực du lịch điện tử cho 37 nước, đưa tổng số nước nằm trong cơ chế này lên tới con số 150.


Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra cơ chế cấp thị thực du lịch điện tử từ ngày 27/11/2014. 

Đến hiện nay, cơ chế này đã được mở rộng tới 113 nước tại 16 sân bay của Ấn Độ, là những sân bay được chỉ định cấp dịch vụ thị thực du lịch điện tử.

Kể từ khi giới thiệu cơ chế trên, Ấn Độ đã cấp hơn 7,5 triệu thị thực loại này và tỷ lệ trung bình cấp thị thực du lịch điện tử cho công dân nước ngoài hiện nay ở đất nước vùng Nam Á này là 3.500 thị thực mỗi ngày./. (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn