cis_banner_final_en.png
Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Những bước phát triển mới

29/02/2016


Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Những bước phát triển mới

Bài viết giới thiệu Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, bao gồm: nguyên nhân hình thành; nội dung của Chính sách Hướng Đông và những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ khi Ấn Độ triển khai chính sách này.


Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Những bước phát triển mới(*)

 ThS Đoàn Trung Dũng*

Bài viết giới thiệu Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, bao gồm: nguyên nhân hình thành; nội dung của Chính sách Hướng Đông và những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ khi Ấn Độ triển khai chính sách này.

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ được đưa ra vào năm 1992, dưới thời Thủ tướng Ấn Độ Narasimha Rao, với chiến lược thắt chặt quan hệ kinh tế thương mại, tăng cường an ninh. Nguyên nhân hình thành Chính sách Hướng Đông trước tiên là do sự sụp đổ của Liên Xô và các nước trong khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Chiến tranh Lạnh kết thúc cùng với sự lan rộng của xu hướng toàn cầu hóa khiến Ấn Độ không thể duy trì tình trạng không liên kết và không thể đứng ngoài vòng ảnh hưởng của xu thế này. Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế trong nước khiến Ấn Độ nảy sinh những vấn đề kinh tế và xã hội. Ngoài ra, trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc - một quốc gia lớn trong khu vực và có tình trạng tranh chấp biên giới kéo dài với Ấn Độ, Ấn Độ nhận thấy cần phải có những cải cách để bắt kịp với sự phát triển của quốc gia này.

Năm 1991, Ấn Độ đã đưa ra chính sách cải cách toàn diện nền kinh tế. Sau đó, vào năm 1992, Chính phủ thực hiện Chính sách Hướng Đông nhằm củng cố quan hệ ngoại giao của Ấn Độ với các quốc gia láng giềng.

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ có thể chia làm 2 giai đoạn chính: Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1992 - 2002 và giai đoạn thứ hai từ năm 2002 cho đến nay (2014). Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ có 4 mục tiêu chính, bao gồm: cải cách nền kinh tế, duy trì sự phát triển nhanh, hòa nhập vào nền kinh tế trong khu vực và phát triển bền vững.

Ngay từ giai đoạn đầu, trọng tâm của Chính sách Hướng Đông đã nhằm vào quan hệ với các nước ASEAN. Giai đoạn thứ hai, mặc dù có sự mở rộng ra các nước từ Australia cho tới khu vực Đông Á nhưng trọng tâm vẫn là ASEAN và Đông Á. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam ngay từ đầu đã được đặt vào vị trí quan trọng trong Chiến lược Hướng Đông của Ấn Độ. Mối quan hệ này ngày càng được thắt chặt và đến nay đã có nhiều bước phát triển mới rất khả quan trên nhiều lĩnh vực như chính trị - chiến lược, lĩnh vực kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, ….

Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Ấn Độ ngày càng xanh tươi, đơm hoa kết trái. Mấy thập kỷ qua là thời kỳ phát triển mạnh mẽ, toàn diện với nhiều thành tựu quan trọng trong mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là cơ sở tốt để hai nước đưa quan hệ truyền thống tốt đẹp của mình lên một tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế của hai nước.

Từ khóa: Ngoại giao, Chính sách Hướng Đông, Ấn Độ, Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Địa chỉ lưu trữ tài liệu toàn văn: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912139908. Email: indiancentrevietnam@gmail.com


(*)Tóm tắt tham luận tại Hội thảo Khoa học quốc tế: “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”, tổ chức ngày 11/5/2015 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bình luận của bạn