cis_banner_final_en.png
Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Truyền thống và triển vọng

29/02/2016


Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Truyền thống và triển vọng

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã có từ lâu đời, khởi nguồn từ những mối liên hệ và giao lưu về văn hóa, tôn giáo, thương mại. Mối quan hệ giữa hai dân tộc đã được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru từ những năm 1945-1954 tạo dựng nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Từ khi Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ quyết định nâng quan hệ ngoại giao cấp Tổng lãnh sự lên cấp Đại sứ ngày 07 tháng 01 năm 1972, ngoại giao hai nước đã có những bước tiến rất quan trọng.


Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Truyền thống và triển vọng(*)

Trần Thị Thúy, Nguyễn Văn Vỹ*

         

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã có từ lâu đời, khởi nguồn từ những mối liên hệ và giao lưu về văn hóa, tôn giáo, thương mại. Mối quan hệ giữa hai dân tộc đã được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru từ những năm 1945-1954 tạo dựng nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Từ khi Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ quyết định nâng quan hệ ngoại giao cấp Tổng lãnh sự lên cấp Đại sứ ngày 07 tháng 01 năm 1972, ngoại giao hai nước đã có những bước tiến rất quan trọng.

Trên cơ sở mối quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác giữa hai nước cũng không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, tín dụng, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa. Quan hệ hữu nghị Việt - Ấn đã và đang phát triển ngày càng có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đóng góp quan trọng vào tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên. Việt Nam luôn mong muốn không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Ấn Độ, đưa quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế ở mỗi nước và nâng cao vị thế của hai nước trên trường quốc tế.

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Địa chỉ lưu trữ tài liệu toàn văn: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0912139908. Email: indiancentrevietnam@gmail.com


(*)Tóm tắt tham luận tại Hội thảo Khoa học quốc tế: “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”, tổ chức ngày 11/5/2015 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bình luận của bạn