cis_banner_final_en.png
Nga đứng đầu danh sách các nước bán vũ khí cho quân đội Ấn Độ

02/03/2016


Nga đứng đầu danh sách các nước bán vũ khí cho quân đội Ấn Độ

Ngày 1/3/2016, mạng tin quốc phòng Ấn Độ dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ rằng, Nga tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, với các thỏa thuận trong 3 năm qua trị giá lên tới hơn 5 tỷ USD.


Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 cho Ấn Độ với các thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 4,4 tỷ USD, được phân bổ từ ngân sách quốc phòng từ tài khóa 2012-2013 đến tài khoá 2014-2015.

Về số lượng, Nga duy trì vị trí dẫn đầu trong số các hợp đồng quốc phòng đã ký kết với Ấn Độ. 

3 năm qua, Ấn Độ đã ký kết tổng cộng 162 hợp đồng cung cấp vũ khí, gồm 67 hợp đồng ký với các đối tác nước ngoài, trong đó 18 hợp đồng ký với Nga, 13 hợp đồng ký với Mỹ và 6 hợp đồng với Pháp./. (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn