cis_banner_final_en.png
Giới thiệu sách: Thực hiện Tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ về đối tác và thịnh vượng

04/03/2016


Giới thiệu sách: Thực hiện Tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ về đối tác và thịnh vượng

Cuốn sách “Thực hiện tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ về đối tác và thịnh vượng” được hoàn thành dựa trên kỷ yếu của cuộc Đối thoại thường niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ VI đã diễn ra tại New Delhi chiều ngày 6/3/2015. Các bài tham luận được trình bày trong cuốn sách cho thấy quan hệ đối thoại ngày càng tăng giữa ASEAN và Ấn Độ ở tất cả các cấp, đồng thời đưa ra một cái nhìn xa hơn, toàn diện hơn về mối quan hệ ASEAN - Ấn Độ hiện tại và tương lai.


Tác giả: Rumel Dahiya, Udai Bhanu Singh

Năm xuất bản: 2015

Nhà xuất bản: Pentagon Press;

ISBN 978-81-8274-829-3

         

Dựa trên kỷ yếu của Đối thoại thường niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ VI được tổ chức tháng 03 năm 2014 tại New Delhi, cuốn sách “Thực hiện tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ về đối tác và thịnh vượng” (Realising ASEAN - India Vision for partnership and prosperity) cho thấy đối thoại ngày càng tăng giữa Ấn Độ và ASEAN ở tất cả các cấp. Diễn đàn Đối thoại thường niên ASEAN - Ấn Độ đã tạo cơ hội cho những người tham gia, các lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà hoạch định quan điểm, các học giả và các nhà báo ngồi họp lại với nhau hàng năm, để thảo luận về một loạt các vấn đề cùng quan tâm có liên quan đến mối quan hệ Ấn Độ - ASEAN. Đối thoại thường niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ VI được tổ chức tiếp theo sau dịp kỷ niệm ASEAN ban hành “Tuyên bố Tầm nhìn” năm 2012, điều này đã tạo một cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn đối với các kịch bản có khả năng xảy ra và các xu hướng trong giai đoạn sau năm 2015.

          Dưới đây là nội dung chính của cuốn sách:

 

PHẦN I

TUYÊN BỐ TẦM NHÌN

Phát biểu khai mạc: Sanjay Singh

Diễn văn đặc biệt: Lê Lương Minh

 1. Tầm nhìn của doanh nghiệp Ấn Độ: K.N. Vaidyanathan

2. Quan điểm hợp tác liên kết trong Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ:  Madhu Kannan

3. Giải thích “Tuyên bố Tầm nhìn”: Quan điểm từ phía Việt Nam: Hoàng Anh Tuấn

4. Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ: Phát triển các vai trò Ấn Độ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: V. Wilfrido Villacorta

5. Đưa “Tuyên bố tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ” vào thực tế: Thách thức và triển vọng: KS Nathan

PHẦN II

VAI TRÒ CỦA ĐÔNG BẮC ẤN ĐỘ TRONG CHÍNH SÁCH HƯỚNG ĐÔNG CỦA ẤN ĐỘ

6. Tầm quan trọng của liên kết Ấn Độ-ASEAN: Hidetoshi Nishimura

7. Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ: Nhìn từ khu vực Đông Bắc: MP Bezbaruah

8. Hợp tác Myanmar - Ấn Độ hướng tới hợp tác Ấn Độ-ASEAN: U Than Tun

9. Đông Bắc là một yếu tố trong Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ: Rajiv Kumar

10. Vai trò của Đông Bắc Ấn Độ trong Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ:  Charit Tingsabadh

11. Sự phát triển của Đông Bắc Ấn Độ và Chính sách hướng Đông của Ấn Độ: Ranjit Barthakur

12. Vai trò của Đông Bắc Ấn Độ trong Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ với một tiêu điểm đặc biệt về Nhà nước Mizoram: H. Rohluna

PHẦN III

CẤU TRÚC KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG: VAI TRÒ CỦA ẤN ĐỘ VÀ ASEAN

13. Cấu trúc khu vực và quan hệ đối tác ASEAN - Ấn Độ: Chitriya Pinthong

14. Cấu trúc khu vực trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Vai trò của Ấn Độ và ASEAN: SD. Muni

15. Tầm quan trọng của các nguyên tắc và giá trị trong kiến trúc khu vực mới nổi châu Á - Thái Bình Dương: Vai trò của Ấn Độ và ASEAN 93: Laura Q. Del Rosario

16. Cấu trúc an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Vai trò của Ấn Độ và ASEAN: PS Das

17. Ấn Độ và khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương: Võ Xuân Vinh

18. Vai trò của ASEAN trong việc định hình cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Tan Sri Mohd Isa Rastam

PHẦN IV

DELHI ĐỐI THOẠI: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

19. Con đường phía trước: Nét nổi bật của chiến lược: Dato Haji Erywan Bin Pehin Yussof

20. Hình dung Ấn Độ - ASEAN: Đối tác và thịnh vượng thông qua thanh niên và kết nối : N. Ravi

21. Đối thoại Delhi: Quá khứ và chỉ dẫn cho tương lai: R. Ravindran

22. Những phương cách để cải thiện Đối thoại Delhi: Rajiv Bhatia K.

23. Thúc đẩy Đối thoại Delhi: Tan Tai Yong

24. Kỷ niệm thập kỷ thứ ba của quan hệ đối tác Ấn Độ - ASEAN: Chuỗi chương trình Đối thoại Delhi: Prabir De

ThS Phùng Thị Thanh Hà dịch

TS Phương Sơn hiệu đính

Bình luận của bạn