cis_banner_final_en.png

Đề tài nghiên cứu "Ngoại giao cân bằng nước lớn và tự chủ chiến lược của Ấn Độ - Những bài học cho Việt Nam"
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đang thực hiện nghiên cứu cấp cơ sở về "Ngoại giao cân bằng nước lớn và tự chủ chiến lược của Ấn Độ - Những bài học cho Việt Nam".

Một vài kỹ thuật vận động hành lang tại Phương Tây và kinh nghiệm cho Việt Nam
Bài báo này tóm lược 10 kỹ thuật vận động hành lang phổ biến và hợp pháp ở các quốc gia phương Tây. Đây là cách thức các tổ chức sử dụng báo chí, quản lý thông tin, thực hiện các hình thức tài trợ và thiết lập mối quan hệ với những người có quyền để thu hút sự ủng hộ, tác động tới những người hoạch định chính sách nhằm xây dựng chính sách có lợi cho các tổ chức. Để làm rõ hơn cách thức áp dụng những kỹ thuật này, bài báo phân tích quá trình Việt Nam vận động hành lang Quốc hội Mỹ để thiết lập quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) Mỹ-Việt Nam, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong thực hiện vận động hành lang tại các nước phương Tây.

Những năm Bác Hồ hoạt động tại Thái Lan
Trong sự nghiệp đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đã có quãng thời gian hoạt động tại Thái Lan, từ năm 1928 đến 1930, khi đó Thái Lan có quốc hiệu là Xiêm. Bài báo này phân tích vì sao Hồ Chí Minh chọn Thái Lan làm căn cứ cách mạng, Hồ Chí Minh đã đến Thái Lan như thế nào, Người thực hiện những hoạt động gì trên đất Thái, và những biện pháp Người đã áp dụng để giữ an toàn trong vòng vây của kẻ thù.

Khủng Hoảng Ukraine từ góc nhìn địa chính trị

Sáng kiến Sông Mêkông – Sông Hằng: thực trạng và giải pháp (Phần 3)
Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 3)

Sáng kiến Sông Mêkông – Sông Hằng: thực trạng và giải pháp (Phần 2)
Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 2).

Sáng kiến Sông Mêkông – Sông Hằng: thực trạng và giải pháp (Phần 1)
Sáng kiến hợp tác Sông Mêkông – Sông Hằng (MGC) đã được triển khai hơn 2 thập kỷ. Trong bài viết này, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổng hợp lại những thành tựu và thách thức để thấy bức tranh toàn cảnh trong sáng kiến MGC, đồng thời đưa ra một số gợi mở cho hướng phát triển của mối quan hệ hợp tác trong tương lai (Phần 1).

Ba giai đoạn của quyền lực mềm của Nga từ năm 2000
Bài báo xem xét sự phát triển của chiến lược quyền lực mềm của Nga trong hai mươi năm qua. Tác giả phân tích các mục tiêu mà giới lãnh đạo Nga đặt ra, và cho thấy rằng, những mục tiêu đó không chỉ giới hạn trong việc cải thiện hình ảnh nước Nga trên trường thế giới.

Con đường tơ lụa và sự truyền bá Phật giáo
Ngoài lụa, giấy, gia vị, đồ gốm..., con đường tơ lụa còn chuyên chở một loại hàng hóa đặc biệt có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử thế giới: Tôn giáo. Các đoàn thương nhân trao đổi buôn bán hàng hóa trên con đường tơ lụa cổ đại là những người đã mang Phật giáo từ Ấn Độ đến Pakistan, Afghanistan, Trung Á, Trung Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phát triển mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Trong lịch sử, Ấn Độ và Việt Nam luôn hỗ trợ nhau trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ càng thể hiện rõ tình bạn tin cậy, tình cảm sâu sắc mà lãnh đạo và nhân dân hai nước dành cho nhau.