cis_banner_final_en.png

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tự do biểu đạt của công dân
Bài báo này bàn về những quy định về quyền tự do biểu đạt theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đối chiếu với những quy định về quyền tự do biểu đạt trong các văn bản luật của quốc tế, và việc thực hành quyền tự do biểu đạt trong thực tế. Cụ thể là việc bảo đảm thực hiện quyền tự do biểu đạt trong các văn bản Luật Báo chí năm 2016, Hiến pháp và quy định về quyền biểu tình, Luật an ninh mạng năm 2018, và Luật an toàn thông tin mạng năm 2015. Bài báo khẳng định Việt Nam đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống luật để bảo đảm quyền tự do biểu đạt như một phần cơ bản của quyền con người, bảo vệ tính đúng đắn của quan điểm về quyền con người của Việt Nam trước sự tấn công của các thế lực thù địch.

CUỘC TÁI LẬP VĨ ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CẢI CÁCH VƯỢT QUA QUAN NIỆM CHÍNH THỐNG TÂN TỰ DO CHỦ NGHĨA

Tagore ngưỡng mộ và chỉ trích Nhật Bản
Phản ứng của Tagore đối với chủ nghĩa dân tộc ở Nhật Bản đặc biệt đáng chú ý.

Tagore phê phán lòng yêu nước mù quáng
Tagore muốn khẳng định quyền độc lập của Ấn Độ mà không phủ nhận tầm quan trọng của những gì Ấn Độ có thể học - một cách tự do và có lợi - từ nước ngoài.

Quan điểm của Tagore về chủ nghĩa dân tộc và thực dân
Tagore có thái độ thù địch với chủ nghĩa bè phái cộng đồng, chẳng hạn như chủ nghĩa chính thống của người Hindu đối lập với quan điểm Hồi giáo, Cơ đốc giáo hoặc Sikh.

Quan điểm của Tagore về Khoa học
Gandhi và Tagore xung đột gay gắt về thái độ hoàn toàn khác nhau của họ đối với khoa học.

Cuộc sống độc thân của Tagore
Thái độ của Tagore và Gandhi đối với cuộc sống cá nhân khá khác nhau.

TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XANH: BÁ QUYỀN TOÀN CẦU VÀ CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC SINH THÁI

HƯỚNG TỚI MỘT CHÍNH SÁCH XANH MỚI? SỰ HỒI SINH CỦA CHỦ NGHĨA KEYNES SAU COVID-19

Tagore và đất nước Ấn Độ: Tự do trong lập luận
Đối với Tagore, điều quan trọng nhất là mọi người có thể tự do sống và lý luận.