cis_banner_final_en.png

Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Phần 2)
Hai nước Việt Nam- Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Ấn Độ là người bạn lớn và đáng tin cậy của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trụ cột trong Chính sách Hướng Đông, nay là Hành động Phía Đông của Ấn Độ. Với việc nâng cấp quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược vào năm 2007, hai nước Việt Nam và Ấn Độ đang nỗ lực hướng đến một tầm nhìn mới trong một bối cảnh khu vực và thế giới mới có nhiều biến động hàm chứa nhiều cơ hội cũng như đầy rẫy thách thức.

Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Phần 1)
Hai nước Việt Nam- Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Ấn Độ là người bạn lớn và đáng tin cậy của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trụ cột trong Chính sách Hướng Đông, nay là Hành động Phía Đông của Ấn Độ. Với việc nâng cấp quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược vào năm 2007, hai nước Việt Nam và Ấn Độ đang nỗ lực hướng đến một tầm nhìn mới trong một bối cảnh khu vực và thế giới mới có nhiều biến động hàm chứa nhiều cơ hội cũng như đầy rẫy thách thức.

Vị trí, vai trò quan trọng của Ấn Độ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành trung tâm của quyền lực toàn cầu trong thế kỷ XXI, là nơi tập trung những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ấn Độ không phải là một quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, nhưng với vị trí địa lý cận kề, quy mô dân số, diện tích, tầm ảnh hưởng văn hóa - ngoại giao cũng như tiềm lực chính trị - quân sự của mình, Ấn Độ hoàn toàn có đủ sự quan tâm và lợi ích để tham gia trọn vẹn vào tiến trình phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bởi vậy, một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng trong thế kỷ XXI chắc chắn không thể thiếu vai trò và đóng góp to lớn của Ấn Độ với tư cách là một cường quốc khu vực đang ngày càng lớn mạnh và xứng đáng có một vị thế tương xứng.

Kinh tế Ấn Độ sau 25 năm tự do hóa
Đối với nhiều người Ấn Độ, công cuộc cải cách và tự do hóa kinh tế bắt đầu từ năm 1991 là một “cuộc cách mạng” không kém phần quan trọng so với hồi năm 1947 khi quốc gia Nam Á này giành được độc lập từ Anh.

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Phần 2)
Bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay mang lại rất nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít thách thức cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Thuận lợi là, khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục duy trì sự phát triển năng động nhất trên thế giới, trong đó, cả Việt Nam lẫn Ấn Độ vẫn đang duy trì nền kinh tế tăng trưởng nhanh; quan hệ Việt - Ấn đang phát triển trên một nền tảng rất vững chắc. Tuy nhiên, quan hệ này cũng đang đứng trước một số thách thức, đặc biệt là tình hình khu vực đang có nhiều biến động, phức tạp, đan xen nhiều xu hướng khác nhau, vừa cạnh tranh ảnh hưởng, vừa gia tăng phụ thuộc lẫn nhau giữa các cường quốc. Vì thế, để đảm bảo lợi ích tổng thể, lâu dài của hai nước cũng như đảm bảo hòa bình và phát triển trong khu vực, cần phải làm cho mối quan hệ hợp tác phát triển hơn nữa nhằm khai thác sức mạnh toàn diện của nhau.

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Phần 1)
Bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay mang lại rất nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít thách thức cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Thuận lợi là, khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục duy trì sự phát triển năng động nhất trên thế giới, trong đó, cả Việt Nam lẫn Ấn Độ vẫn đang duy trì nền kinh tế tăng trưởng nhanh; quan hệ Việt - Ấn đang phát triển trên một nền tảng rất vững chắc. Tuy nhiên, quan hệ này cũng đang đứng trước một số thách thức, đặc biệt là tình hình khu vực đang có nhiều biến động, phức tạp, đan xen nhiều xu hướng khác nhau, vừa cạnh tranh ảnh hưởng, vừa gia tăng phụ thuộc lẫn nhau giữa các cường quốc. Vì thế, để đảm bảo lợi ích tổng thể, lâu dài của hai nước cũng như đảm bảo hòa bình và phát triển trong khu vực, cần phải làm cho mối quan hệ hợp tác phát triển hơn nữa nhằm khai thác sức mạnh toàn diện của nhau.

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN và một số tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI (Phần 4)
Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, Ấn Độ như “một con sư tử đang chuyển mình”, đang phấn đấu trở thành một cường quốc khu vực, một cực có vai trò chi phối thế giới nên việc tăng cường quan hệ toàn diện với các nước ASEAN mà với Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu; bên cạnh đó, quan hệ toàn diện với Ấn Độ cũng là một trọng điểm của các nước ASEAN.

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN và một số tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI (Phần 3)
Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, Ấn Độ như “một con sư tử đang chuyển mình”, đang phấn đấu trở thành một cường quốc khu vực, một cực có vai trò chi phối thế giới nên việc tăng cường quan hệ toàn diện với các nước ASEAN mà với Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu; bên cạnh đó, quan hệ toàn diện với Ấn Độ cũng là một trọng điểm của các nước ASEAN.

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN và một số tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI (Phần 2)
Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, Ấn Độ như “một con sư tử đang chuyển mình”, đang phấn đấu trở thành một cường quốc khu vực, một cực có vai trò chi phối thế giới nên việc tăng cường quan hệ toàn diện với các nước ASEAN mà với Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu; bên cạnh đó, quan hệ toàn diện với Ấn Độ cũng là một trọng điểm của các nước ASEAN.

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN và một số tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI (Phần 1)
Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, Ấn Độ như “một con sư tử đang chuyển mình”, đang phấn đấu trở thành một cường quốc khu vực, một cực có vai trò chi phối thế giới nên việc tăng cường quan hệ toàn diện với các nước ASEAN mà với Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu; bên cạnh đó, quan hệ toàn diện với Ấn Độ cũng là một trọng điểm của các nước ASEAN.