cis_banner_final_en.png

Đáp từ trong buổi tiệc do Tổng thống Praxát chiêu đãi
Đáp từ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tối 6-2-1958 tại buổi tiệc do Tổng thống Praxát chiêu đãi, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9 (1958-1959), NXB Chính trị quốc gia, 2000

Diễn văn tại cuộc Míttinh của nhân dân Niu Đêli (Ấn Độ)
Bài diễn văn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc chiều 6-2-1958 tại Niu Đêli, Ấn Độ, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9 (1958-1959), NXB Chính trị quốc gia, 2000

Điện gửi ông Nêru, chúc mừng Chính phủ lâm thời Ấn Độ
Bức "Điện gửi ông Nêru, chúc mừng Chính phủ lâm thời Ấn Độ" được đăng trên Báo Cứu quốc số 333, ngày 31-8-1946, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4 (1945-1946), NXB Chính trị quốc gia, 2000.

Đáp từ tại sân bay Palam (Niu Đêli - Ấn Độ)
Lời đáp từ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 5-2-1958 tại sân bay Palam (Niu Đêli, Ấn Độ), được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9 (1958-1959), NXB Chính trị quốc gia, 2000

Phong trào công nhân và nông dân mới đây tại Ấn Độ (5-1928)
Bài viết được đăng trên Tập san Inprekorr, tiếng Pháp, số 43, tháng 5-1928, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2 (1924-1930), NXB Chính trị quốc gia, 2000

Nông dân Ấn Độ (18-4-1928)
Bài viết được đăng trên Tập san Inprekorr, tiếng Pháp, số 38, ngày 18-4-1928, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2 (1924-1930), NXB Chính trị quốc gia, 2000

Phong trào công nhân ở Ấn Độ (14-4-1928)
Bài viết được đăng trên Tập san Inprekorr, tiếng Pháp, số 37, ngày 14-4-1928, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2 (1924-1930), NXB Chính trị quốc gia, 2000

Thư từ Ấn Độ (17-3-1928)
Bài viết được đăng trên Tập san Inprekorr, tiếng Pháp, số 28, ngày 17-3-1928, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2 (1924-1930), NXB Chính trị quốc gia, 2000

Tagore trong thế kỷ XXI
“Trong suốt cuộc đời đầy biến cố kéo dài tám thập kỷ từ năm 1861 đến năm 1941 của mình, Tagore đã được cả thế giới tôn vinh như một nhà viết kịch, nhà thơ, nhạc sỹ, tiểu thuyết gia, nhà giáo dục, triết gia và nhà nhân văn học” (Tạp chí Ấn Độ toàn cảnh, số đặc biệt, tháng Hai năm 2010)

Danh mục Sách Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee tặng Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 2)
Chiều 15/09/2014, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee tới thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cùng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ đã trao tặng Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ hơn 100 cuốn sách của Ấn Độ như một món quà nhân dịp khai trương.