cis_banner_final_en.png

Danh mục Sách Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee tặng Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 1)
Chiều 15/09/2014, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee tới thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cùng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ đã trao tặng Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ hơn 100 cuốn sách của Ấn Độ như một món quà nhân dịp khai trương.

Bài thơ "Ký Nê Lỗ" (Gửi Nehru) trong tập "Nhật ký trong tù"  của Hồ Chí Minh
Đây là bài thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Jawaharlal Nehru - một chiến sĩ của nền độc lập Ấn Độ và là Thủ tướng Ấn Độ từ 1947 đến 1964

Hồ Chí Minh toàn tập

Phong trào cách mạng ở Ấn Độ - (8 và 9-1921) - Nguyễn Ái Quốc
Bài viết được đăng trên Tạp chí La Revue Communiste, số 18-19, tháng 8, 9-1921, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, NXB Chính trị quốc gia, 2002.