cis_banner_final_en.png

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử (Tháng 2 năm 1958) (Phần 1)

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru (Phần 2)
TXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi gặp gỡ và nói chuyện trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và các sinh viên Ấn Độ.

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru (Phần 1)
TXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi gặp gỡ và nói chuyện trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và các sinh viên Ấn Độ.

Toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 2)
Ngày 4/3/2018, Việt Nam và Ấn Độ đã đưa ra Tuyên bố chung về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 1)
Ngày 4/3/2018, Việt Nam và Ấn Độ đã đưa ra Tuyên bố chung về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước nói chuyện trước các chính khách, học giả Ấn Độ (Phần 2)
Tiếp theo các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 4/3/2018 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và các sinh viên Ấn Độ.

Chủ tịch nước nói chuyện trước các chính khách, học giả Ấn Độ (Phần 1)
Tiếp theo các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 4/3/2018 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và các sinh viên Ấn Độ.

Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 14)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 13)