cis_banner_final_en.png

Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh (Phần 2)
Vị trí địa – chính trị và địa chiến lược tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phức tạp và biến động khôn lường. Thêm vào đó, sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự của Trung Quốc lại càng khiến cho tình hình khu vực ngày càng trở nên phức tạp. Hướng tới hợp tác khu vực có hiệu quả với sự tham gia của các cường quốc khu vực là vấn đề hết sức quan trọng để tạo ra một lực lượng bảo vệ lãnh hải hiệu quả, đương đầu với những thảm họa thiên nhiên và các vấn đề chung khác.

Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh (Phần 1)
Vị trí địa – chính trị và địa chiến lược tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phức tạp và biến động khôn lường. Thêm vào đó, sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự của Trung Quốc lại càng khiến cho tình hình khu vực ngày càng trở nên phức tạp. Hướng tới hợp tác khu vực có hiệu quả với sự tham gia của các cường quốc khu vực là vấn đề hết sức quan trọng để tạo ra một lực lượng bảo vệ lãnh hải hiệu quả, đương đầu với những thảm họa thiên nhiên và các vấn đề chung khác.

Vai trò của văn hóa trong xây dựng thế giới hòa bình
Trong kỷ nguyên hiện tại, văn hóa được coi là “quyền lực mềm”, so với sức mạnh quân sự và kinh tế, văn hóa còn có sức mạnh lớn hơn, bởi nó thống nhất mọi người và truyền tải thông điệp tình anh em quốc tế thiện chí và thế giới hòa bình.

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với văn hóa Việt Nam qua sử thi / anh hùng ca (Phần 2)
Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại. Văn hóa Ấn Độ có vai trò quan trọng trong văn hóa của một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Nói đến ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với khu vực này chúng ta không thể không nói tới ảnh hưởng của sử thi Ramayana. Sử thi Ramayana đã đi vào đời sống của nhân dân Đông Nam Á nói chung và nhân dân Đại Việt nói riêng.

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với văn hóa Việt Nam qua sử thi / anh hùng ca (Phần 1)
Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại. Văn hóa Ấn Độ có vai trò quan trọng trong văn hóa của một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Nói đến ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với khu vực này chúng ta không thể không nói tới ảnh hưởng của sử thi Ramayana. Sử thi Ramayana đã đi vào đời sống của nhân dân Đông Nam Á nói chung và nhân dân Đại Việt nói riêng.

Quan hệ Việt - Ấn: Cần thêm lực đẩy trong trụ cột kinh tế
Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ, do chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007, quan hệ hai nước càng phát triển mạnh mẽ hơn, vươn ra những hướng mới, thể hiện sự hội tụ lợi ích chiến lược ngày càng gia tăng. Nhiều điểm tương đồng về cơ hội, cũng như thách thức trong một môi trường thế giới luôn biến động đã thúc đẩy hai nước gắn chặt với nhau hơn trên nhiều lĩnh vực, trong đó, kinh tế - thương mại được coi là một trong năm trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược.

Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ qua nhịp cầu giao lưu văn hóa
Có thể nói, hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Ấn là nét đặc trưng tiêu biểu trong hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ qua đó giúp cho hội viên, sinh viên cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu biết thêm về đất nước, con người Ấn Độ cũng như giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với nhân dân Ấn Độ.

Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ: Nhân tố tác động và triển vọng 5 năm tới (Phần 3)
Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền từ tháng 5/2014 tỏ rõ quyết tâm muốn Ấn Độ đóng vai trò chiến lược lớn hơn thông qua phát triển các mối quan hệ đối ngoại theo ba hướng chính gồm: (i) củng cố và tăng cường quan hệ với các nước láng giềng Nam Á và đảm bảo vai trò lãnh đạo tại khu vực Ấn Độ Dương, (ii) phát triển quan hệ với các cường quốc, (iii) đẩy mạnh quan hệ với châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông và Đông Nam Á, thông qua chính sách Hành động Hướng Đông (Act East Policy), nâng cấp từ Chính sách Hướng Đông (Look East Policy) vốn được thực hiện nhất quán qua các kỳ Thủ tướng từ năm 1992.

Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ: Nhân tố tác động và triển vọng 5 năm tới (Phần 2)
Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền từ tháng 5/2014 tỏ rõ quyết tâm muốn Ấn Độ đóng vai trò chiến lược lớn hơn thông qua phát triển các mối quan hệ đối ngoại theo ba hướng chính gồm: (i) củng cố và tăng cường quan hệ với các nước láng giềng Nam Á và đảm bảo vai trò lãnh đạo tại khu vực Ấn Độ Dương, (ii) phát triển quan hệ với các cường quốc, (iii) đẩy mạnh quan hệ với châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông và Đông Nam Á, thông qua chính sách Hành động Hướng Đông (Act East Policy), nâng cấp từ Chính sách Hướng Đông (Look East Policy) vốn được thực hiện nhất quán qua các kỳ Thủ tướng từ năm 1992.

Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ: Nhân tố tác động và triển vọng 5 năm tới (Phần 1)
Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền từ tháng 5/2014 tỏ rõ quyết tâm muốn Ấn Độ đóng vai trò chiến lược lớn hơn thông qua phát triển các mối quan hệ đối ngoại theo ba hướng chính gồm: (i) củng cố và tăng cường quan hệ với các nước láng giềng Nam Á và đảm bảo vai trò lãnh đạo tại khu vực Ấn Độ Dương, (ii) phát triển quan hệ với các cường quốc, (iii) đẩy mạnh quan hệ với châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông và Đông Nam Á, thông qua chính sách Hành động Hướng Đông (Act East Policy), nâng cấp từ Chính sách Hướng Đông (Look East Policy) vốn được thực hiện nhất quán qua các kỳ Thủ tướng từ năm 1992.