cis_banner_final_en.png

THÔNG BÁO HỌC BỔNG DU HỌC ẤN ĐỘ 2020-2021
Chính phủ Ấn Độ thông báo dành tặng Việt Nam nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam ưu tú theo học các chuyên ngành (trừ Y, Dược và Thời trang) bậc Đại học/ Sau Đại học/ Tiến sĩ tại các trường ở Ấn Độ trong khuôn khổ các chương trình học bổng ICCR (Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ); gồm có Chương trình Học bổng Chung (GSS), Hợp tác Sông Hằng-Sông Mekong (MGC), Chương trình Trao Đổi Giáo dục (EEP) và Chương trình Học bổng Âm nhạc và Múa Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ tài trợ 1000 học bổng tiến sĩ cho ASEAN
Từ ngày 17/9/2019 đến 31/10/2019, Chính phủ Ấn Độ bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển vào chương trình học bổng đào tạo 1000 tiến sĩ cho các nước ASEAN tại Ấn Độ. Chương trình này là sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bắt đầu triển khai từ đầu năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 25 năm mối quan hệ hợp tác hữu nghị Ấn Độ - ASEAN.

Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tham dự chương trình ITEC tại Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cử Nghiên cứu sinh Mạch Lê Thu, cán bộ Trung tâm, tham dự khóa tập huấn Các mục tiêu phát triển bền vững tại Ấn Độ. Khóa tập huấn này diễn ra từ ngày 5 đến 16 tháng 8/2019, thuộc chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC).

Giới thiệu các học bổng Ấn Độ tài trợ cho Việt Nam

Thông báo Chương trình Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2019-2020

Học bổng tiếng Hindi - Chính phủ Ấn Độ

20 suất học bổng cho Chương trình Sau đại học về Thương mại quốc tế

Thông báo Chương trình Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2018-2019

Thông báo Chương trình Học bổng tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng tại Ấn Độ

Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018)
Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ gồm các khóa học ngắn và trung hạn trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tài chính kế toán, Môi trường, Năng lượng, Quản lý doanh nghiệp và các khóa học chuyên biệt.