cis_banner_final_en.png

Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tham dự chương trình ITEC tại Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cử Nghiên cứu sinh Mạch Lê Thu, cán bộ Trung tâm, tham dự khóa tập huấn Các mục tiêu phát triển bền vững tại Ấn Độ. Khóa tập huấn này diễn ra từ ngày 5 đến 16 tháng 8/2019, thuộc chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC).

Giới thiệu các học bổng Ấn Độ tài trợ cho Việt Nam

Thông báo Chương trình Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2019-2020

Học bổng tiếng Hindi - Chính phủ Ấn Độ

20 suất học bổng cho Chương trình Sau đại học về Thương mại quốc tế

Thông báo Chương trình Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2018-2019

Thông báo Chương trình Học bổng tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng tại Ấn Độ

Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018)
Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ gồm các khóa học ngắn và trung hạn trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tài chính kế toán, Môi trường, Năng lượng, Quản lý doanh nghiệp và các khóa học chuyên biệt.

Thông báo Chương trình Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2016-2017

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam – Bà Preeti Saran – đến thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội và trình bày chuyên đề “Văn hóa Ấn Độ và hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về văn hóa”
Ngày 28/10/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Trường Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội tổ chức mời Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam trình bày chuyên đề và đối thoại với cán bộ, sinh viên Trường Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn về “Văn hóa Ấn Độ và hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về văn hóa”.