cis_banner_final_en.png

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ báo cáo chuyên đề cho lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp Khóa VI tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phần 1)
Chiều 29/5/2015, nhận lời mời của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Bà Preeti Saran, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ đã báo cáo chuyên đề “Quan hệ Ấn – Việt: Thực trạng và triển vọng” cho lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2015-2016

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tiếp nhận sinh viên thực tập chuyên ngành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Học bổng Chương trình ICCR CEP & chương trình GCSS
Chương trình Trao đổi Văn hóa ICCR (CEP) và Chương trình Học bổng Văn hóa (GCSS)

Chương Trình Hợp Tác Kinh Tế Kỹ Thuật Ấn Độ (ITEC)