cis_banner_final_en.png

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm thánh địa Belur Math ở Kolkata
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu tóm lược bài diễn văn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thánh địa Belur Math ở Kolkata, nhân ngày Thanh niên Ấn Độ 12/1/2020. Bài tường thuật này đã được xuất bản trên website của Thủ tướng Ấn Độ.

Đạo luật quốc tịch Ấn Độ sửa đổi hỗ trợ các nhóm thiểu số và không chống Hồi giáo
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận “Đạo luật quốc tịch Ấn Độ sửa đổi hỗ trợ các nhóm thiểu số và không chống Hồi giáo” của tác giả Jainendra Karn, một lãnh đạo cấp cao của Đảng cầm quyền Bharatiya Janta (BJP) Ấn Độ. Bài bình luận đã được xuất bản trên trang web của tổ chức indepthnews, tháng 1/2020. Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả và không phản ánh quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Liên hợp quốc cảm ơn Ấn Độ vì là quốc gia thứ 4 đóng góp ngân sách kịp thời
Ấn Độ đã trả 23.396.496 USD cho Liên hợp quốc vào ngày 10/1/2020, trở thành quốc gia thứ tư thanh toán đầy đủ dựa trên các đánh giá ngân sách thường xuyên sẽ phải trả trước ngày 1/2/2020, trong thời hạn 30 ngày như đã được quy định trong Quy chế tài chính của Liên hợp quốc. Liên hợp quốc đã cảm ơn Ấn Độ vì là quốc gia thứ tư đóng góp đầy đủ trong khung thời gian quy định của Liên hợp quốc với 193 quốc gia thành viên.

Phần 2 của nhóm “2+2”: Dấu mốc trong quan hệ chiến lược Ấn Độ - Mỹ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận “Phần 2 của nhóm 2+2: Dấu mốc trong quan hệ chiến lược Ấn Độ - Mỹ. Bài viết của tác giả Sweta Kumari và Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kalinga xuất bản tháng 12/2019.

Úc có trở thành cường quốc hạt nhân trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương?
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận của Giáo sư Chintamani Mahapatra, Hiệu trưởng Đại học Jawaharlal Nehru, Giám đốc Sáng lập Viện Nghiên cứu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kalinga, Ấn Độ, một trong những học giả quốc tế cộng tác khoa học thường xuyên của Trung tâm.

5G tại Ấn Độ: sáu bối cảnh chính sách
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu phần trích “5G tại Ấn Độ: Sáu bối cảnh chính sách” trong nghiên cứu “Cơ sở hạ tầng 5G, lợi thế kinh tế - kỹ thuật của Huawei và vấn đề an ninh quốc gia của Ấn Độ” của tác giả Gautam Chikermane, Phó Giám đốc Quỹ Các nhà quan sát Ấn Độ (ORF), một cơ quan nghiên cứu độc lập, lâu đời và có uy tín hàng đầu của Ấn Độ, cơ quan tham mưu của Chính phủ Ấn Độ. Báo cáo nghiên cứu số 226, do ORF xuất bản tháng 12/2019.

Sức mạnh của công nghệ 5G
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu phần trích trong nghiên cứu “Cơ sở hạ tầng 5G, lợi thế kinh tế - kỹ thuật của Huawei và vấn đề an ninh quốc gia của Ấn Độ” của tác giả Gautam Chikermane, Phó Giám đốc Quỹ Các nhà quan sát Ấn Độ (ORF), một cơ quan nghiên cứu độc lập, lâu đời và có uy tín hàng đầu của Ấn Độ, cơ quan tham mưu của Chính phủ Ấn Độ. Báo cáo nghiên cứu số 226, do ORF xuất bản tháng 12/2019.

Di sản Modi: Tương lai nào cho Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận “Di sản Modi” của tác giả Sanjeev Ahluwalia, cố vấn Quỹ các nhà quan sát Ấn Độ (ORF). Bài viết đã được đăng trên tạp chí Asian Age và trang web của ORF. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Ấn Độ một năm nhìn lại: tóm tắt tin tức quan trọng trong năm 2019 của Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ giới thiệu bản tổng hợp các tin tức quan trọng nhất của Ấn Độ trong năm 2019 theo danh sách hồ sơ sự kiện của hãng Thông tấn Ấn Độ Press Trust of India.

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu tại cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia kỷ niệm 150 năm ngày sinh Gandhi
Ngày 19/12/2019, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã phát biểu tại cuộc họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia kỷ niệm 150 năm ngày sinh Gandhi được tổ chức tại Phủ Tổng thống Rashtrapati Bhawan.