cis_banner_final_en.png

Vùng Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam: Sự phụ thuộc lẫn nhau và cơ hội hợp tác (Phần 2)

Vùng Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam: Sự phụ thuộc lẫn nhau và cơ hội hợp tác (Phần 1)

Nhật - Mỹ - Ấn Độ (JAI): Không có lý do để nói đến JAI, trừ khi Bắc Kinh lắng nghe

Ấn Độ và nhóm Bộ tứ: Giả định phương pháp tiếp cận sáng tạo
Ấn Độ cần phải sáng tạo trong việc đối phó với những thách thức và tận dụng các cơ hội như nhóm Bộ tứ (Quad).

Việt Nam: Trụ cột của chính sách Hành động Phía Đông

ASEAN và bài toán Ấn Độ - Thái Bình Dương
Một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương theo "hòa bình kiểu Mỹ" hoặc " hòa bình kiểu Trung Quốc" đều không bền vững và sẽ đối mặt sự phản đối.

Sự kiên trì của Ấn Độ đối với Trung và cách ông Modi ghi điểm địa chính trị ở khu vực sân sau của chính mình

Ấn Độ và Trung Quốc: Cạnh tranh hải quân ở Ấn Độ Dương
India and China at Sea: Competition for Naval Dominance in the Indian Ocean. David Brewster chủ biên. New Delhi: Oxford University Press, 2018. Bìa cứng: 256 trang.

Phát triển năng lượng nguyên tử: Kinh nghiệm của người Ấn (Phần 2)
Lịch sử phát triển năng lượng nguyên tử thế giới đã ghi nhận Ấn Độ, quốc gia xây dựng chương trình năng lượng hạt nhân theo cách thức riêng của mình - đó là triển khai các nghiên cứu, cùng với quá trình nội địa hóa công nghệ, gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp.

Phát triển năng lượng nguyên tử: Kinh nghiệm của người Ấn (Phần 1)
Lịch sử phát triển năng lượng nguyên tử thế giới đã ghi nhận Ấn Độ, quốc gia xây dựng chương trình năng lượng hạt nhân theo cách thức riêng của mình - đó là triển khai các nghiên cứu, cùng với quá trình nội địa hóa công nghệ, gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp.