cis_banner_final_en.png

Chính trị truyền thông xã hội mới ở Ấn Độ

Những thay đổi quan trọng trong chính sách không gian của Ấn Độ

Ấn Độ phải hoàn thành quá trình cải cách trong 5 năm tới
Nhà kinh tế nổi tiếng Arvind Panagariya nói rằng, Ấn Độ phải tập trung vào tăng trưởng các ngành cần nhiều lao động để tạo việc làm tốt cho người dân, cũng như "suy nghĩ nghiêm túc" để tư nhân hóa các ngân hàng khu vực công (PSBs), và nhấn mạnh rằng, quá trình cải cách phải được hoàn thành trong năm 5 tới.

Cộng đồng chiến lược Ấn Độ nhận thức điều gì là thách thức lớn nhất của đất nước?
Khảo sát Brookings đối với Cộng đồng chiến lược Ấn Độ Ấn Độ cho thấy một vài khía cạnh thú vị về chính sách đối ngoại của New Delhi.

Liệu Ấn Độ có tẩy chay hàng hóa Trung Quốc hay không?

Ấn Độ thâm hụt thương mại với Trung Quốc mang tính địa chiến lược

Tổng tuyển cử ở Ấn Độ - Thước đo tín nhiệm
Tổng tuyển cử bầu hạ viện khóa 17 ở Ấn Độ bắt đầu từ ngày 11/4/2019, được coi là “đợt thực hành dân chủ” lớn nhất thế giới, với hơn 900 triệu cử tri hợp lệ, 1 triệu điểm bỏ phiếu và 7 giai đoạn bầu cử kéo dài trong 5 tuần.

Bầu cử hạ viện Ấn Độ 2019: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

Ấn Độ sắp ký Hiệp ước Quốc phòng thứ ba với Mỹ

Rồng và Voi: Đặc tính lưỡng cực của mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc