cis_banner_final_en.png

Ấn Độ và “chuỗi đảo ngọc” (Phần 2)
New Delhi đang mở rộng sự hiện diện quân sự của họ ở khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này. Dù còn thua xa Trung Quốc về tài chính cũng như cấp độ và quy mô hiện đại hóa quân đội, nhưng Ấn Độ có ưu thế địa lý và sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quốc tế nhằm thúc đẩy những tính toán theo hướng mà New Delhi mong muốn.

Ấn Độ và “chuỗi đảo ngọc” (Phần 1)
New Delhi đang mở rộng sự hiện diện quân sự của họ ở khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này. Dù còn thua xa Trung Quốc về tài chính cũng như cấp độ và quy mô hiện đại hóa quân đội, nhưng Ấn Độ có ưu thế địa lý và sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quốc tế nhằm thúc đẩy những tính toán theo hướng mà New Delhi mong muốn.

Vấn đề mới và mới nổi ở khu vực xung quanh Ấn Độ Dương

Lý giải của Ấn Độ về Quad và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: sự miêu tả khác biệt hay một thiếu sót?

Ấn Độ có thể được xem là một sức mạnh kinh tế toàn cầu

Tại sao Kashmir là điểm nóng trong quan hệ Ấn Độ – Pakistan

Sự tăng cường tham gia của Ả Rập Xê Út sẽ có lợi cho ngoại giao Ấn Độ

Chính sách hạt nhân của Ấn Độ

Bầu cử ở Ấn Độ: Cuộc diễn tập của nền dân chủ lớn nhất thế giới

Narendra Modi đã thay đổi học thuyết chống khủng bố của Ấn Độ