cis_banner_final_en.png

Giới thiệu bài nghiên cứu “Những vấn đề trong mối quan hệ Trung-Ấn”

Giới thiệu chương 2 cuốn sách India Way
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 1 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020.

Giới thiệu chương 1 cuốn sách India Way
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bản dịch chương 1 cuốn sách Cách làm của Ấn Độ: Những chiến lược trong một thế giới bất định (India Way: Strategies for an Uncertain world), của tác giả S. Jaishankar, Ngoại trưởng Ấn Độ. Cuốn sách được xuất bản năm 2020. Bản tiếng Việt của cuốn sách đang được Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ dịch toàn văn để sớm giới thiệu với độc giả.

Giới thiệu sách: Ấn Độ, nơi không có những dấu chấm hết

Giới thiệu sách: Ấn Độ 2020: Tầm nhìn mới cho thiên niên kỷ mới

Giới thiệu sách: Thách thức và chiến lược: Suy nghĩ về chính sách ngoại giao của Ấn Độ

Giới thiệu sách: Cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ

Giới thiệu sách: Những nhà yêu nước và những người ủng hộ

Giới thiệu sách: Chiến thắng mong manh: Ấn Độ và những mâu thuẫn

Giới thiệu sách: "Khởi động lại Ấn Độ: Ước vọng của hàng tỷ người"