cis_banner_final_en.png

Giới thiệu báo cáo “Bài học kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong phòng chống Covid-19”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu báo cáo “Bài học kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong phòng chống Covid-19”, của tác giả Prashant Kumar Singh, Viện Nghiên cứu và phân tích Quốc phòng Manohar Parrikar, Ấn Độ.

Giới thiệu chương sách “Ấn Độ - ASEAN - Nhật Bản với Trung Quốc”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu chương sách “Ấn Độ - ASEAN - Nhật Bản với Trung Quốc” được in trong cuốn sách “Hiểu về sự chuyển đổi ở Nam Á: Kinh tế, Chính trị và Xã hội”.

Giới thiệu sách: Ấn Độ, nơi không có những dấu chấm hết

Giới thiệu sách: Ấn Độ 2020: Tầm nhìn mới cho thiên niên kỷ mới

Giới thiệu sách: Thách thức và chiến lược: Suy nghĩ về chính sách ngoại giao của Ấn Độ

Giới thiệu sách: Cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ

Giới thiệu sách: Những nhà yêu nước và những người ủng hộ

Giới thiệu sách: Chiến thắng mong manh: Ấn Độ và những mâu thuẫn

Giới thiệu sách: "Khởi động lại Ấn Độ: Ước vọng của hàng tỷ người"

Giới thiệu sách: Quá trình chuyển biến và sự phụ thuộc lẫn nhau của Ấn Độ và các nước láng giềng