cis_banner_final_en.png

Giới thiệu sách “Tư tưởng tôn giáo – triết học trong văn học Ấn Độ thời kì cổ - trung đại” (Phần 3)

Giới thiệu sách “Tư tưởng tôn giáo – triết học trong văn học Ấn Độ thời kì cổ - trung đại” (Phần 2)

Giới thiệu sách “Tư tưởng tôn giáo – triết học trong văn học Ấn Độ  thời kì cổ - trung đại” (Phần 1)

Giới thiệu sách "Đặc trưng thi pháp nhân vật trong sử thi Ramayana"
Sử thi Ramayana của Valmiki là một kiệt tác văn chương có sự ảnh hưởng sâu, rộng, lâu bền hiếm thấy trong đời sống văn hóa thế giới. Ngày nay, trong thế giới hiện đại, Ramayana vẫn tiếp tục tồn tại sinh động không chỉ trong đời sống văn hóa Ấn Độ mà còn trong cả một khu vực rộng lớn1 dù tác phẩm ra đời cách đây đã khoảng hơn hai nghìn năm. Tác phẩm văn học đem lại nhận thức hay bài học giáo dục trước hết là qua những giá trị nghệ thuật mà nhân vật thực sự là trung tâm của thi pháp tự sự nói chung và của sử thi nói riêng. Vì vậy yếu tố quyết định hơn cả với sức thanh xuân bất tận của Ramayana vẫn là vẻ đẹp của hệ thống hình tượng nhân vật.

Giới thiệu bộ sách "Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội" Tập 2: “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI” (Phần 2)
Từ khi chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực đến nay, cuộc đấu tranh giữa của nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày càng chứng tỏ là vấn đề trung tâm của thời đại, chi phối mọi quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Bộ sách “Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội” tập hợp công trình của gần 100 học giả trên thế giới luận bàn về chủ nghĩa xã hội. Bộ sách gồm hai tập: Tập 1: “Chủ nghĩa xã hội: từ lý luận đến thực tiễn”, Tập 2: “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”.

Giới thiệu bộ sách "Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội" Tập 2: “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI” (Phần 1)
Từ khi chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực đến nay, cuộc đấu tranh giữa của nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày càng chứng tỏ là vấn đề trung tâm của thời đại, chi phối mọi quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Bộ sách “Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội” tập hợp công trình của gần 100 học giả trên thế giới luận bàn về chủ nghĩa xã hội. Bộ sách gồm hai tập: Tập 1: “Chủ nghĩa xã hội: từ lý luận đến thực tiễn”, Tập 2: “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”.

Giới thiệu bộ sách "Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội" Tập 1: “Chủ nghĩa xã hội: Từ lý luận đến thực tiễn” (Phần 2)
Từ khi chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực đến nay, cuộc đấu tranh giữa của nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày càng chứng tỏ là vấn đề trung tâm của thời đại, chi phối mọi quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Bộ sách “Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội” tập hợp công trình của gần 100 học giả trên thế giới luận bàn về chủ nghĩa xã hội. Bộ sách gồm hai tập: Tập 1: “Chủ nghĩa xã hội: từ lý luận đến thực tiễn”, Tập 2: “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”.

Giới thiệu bộ sách "Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội" Tập 1: “Chủ nghĩa xã hội: Từ lý luận đến thực tiễn” (Phần 1)
Từ khi chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực đến nay, cuộc đấu tranh giữa của nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày càng chứng tỏ là vấn đề trung tâm của thời đại, chi phối mọi quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Bộ sách “Những tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội” tập hợp công trình của gần 100 học giả trên thế giới luận bàn về chủ nghĩa xã hội. Bộ sách gồm hai tập: Tập 1: “Chủ nghĩa xã hội: từ lý luận đến thực tiễn”, Tập 2: “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”.

Giới thiệu sách: Thực hiện Tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ về đối tác và thịnh vượng
Cuốn sách “Thực hiện tầm nhìn ASEAN - Ấn Độ về đối tác và thịnh vượng” được hoàn thành dựa trên kỷ yếu của cuộc Đối thoại thường niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ VI đã diễn ra tại New Delhi chiều ngày 6/3/2015. Các bài tham luận được trình bày trong cuốn sách cho thấy quan hệ đối thoại ngày càng tăng giữa ASEAN và Ấn Độ ở tất cả các cấp, đồng thời đưa ra một cái nhìn xa hơn, toàn diện hơn về mối quan hệ ASEAN - Ấn Độ hiện tại và tương lai.

Giới thiệu sách: “Ấn Độ trong thế giới đương đại: chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế”
“Ấn Độ trong thế giới đương đại: chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế” là ấn phẩm đầu tiên được dịch sang tiếng Việt trong hơn 100 cuốn sách quý do Ngài Pranab Mukherjee, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ trao tặng trong chuyến thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cùng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ ngày 15 tháng 9 năm 2014.