cis_banner_final_en.png

Giới thiệu sách: Lạm phát - Hành trình và giải pháp chống lạm phát ở Việt Nam
Lạm phát là một hiện tượng kinh tế phức tạp gắn liền với sự tăng lên đồng loạt của giá cả và sự mất giá của tiền tệ. Lạm phát mỗi lần xuất hiện đều mang theo một sức mạnh tàn phá tiềm ẩn, làm rối loạn nền kinh tế, làm phức tạp xã hội, làm giảm suốt mức sống của người dân và có thể nếu ở một mức nào đó thì lạm phát gây ra rối ren chính trị -xã hội. Cuốn sách cũng phân tích lạm phát và mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát nhằm đề ra các chính sách quản lý vĩ mô hợp lý bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, ổn định và lạm phát ở mức vừa phải. Cái mới của của cuốn sách là từ thực tiễn và lý luận được tổng hợp và đúc kết lại để đưa ra những nét phác hoạ cần thiết cho điều hành chính sách kinh tế vĩ mô: kiềm chế lạm phát, chống thiểu phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao vững chắc.

Các sách dịch sắp ra mắt
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sắp cho ra mắt 5 cuốn sách dịch trong số 100 cuốn sách về Ấn Độ do Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ tặng Trung tâm nhân dịp khai trương Trung tâm (15/9/2015). Hy vọng 5 cuốn sách dịch mở đầu này sẽ đáp ứng nhu cầu của các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và tất cả những độc giả có quan tâm đến Ấn Độ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và các vấn đề quan hệ quốc tế.