cis_banner_final_en.png

Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam cận đại. Cách mạng Tháng Tám không chỉ đánh dấu sự chấm dứt của chế độ thực dân và thoái vị của chế độ quân chủ, mà còn là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của nền độc lập Việt Nam và thành lập nước cộng hòa dân chủ cộng sản. Người lãnh đạo đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện mục tiêu thời đại đó là Hồ Chí Minh, được dân tộc Việt Nam trìu mến gọi là Bác Hồ.

Năng lực không gian của Ấn Độ: Lập kế hoạch cho phát triển đại nhảy vọt
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) được thành lập năm 1969 đã đi đầu trong cuộc cách mạng nghiên cứu khám phá vũ trụ ở Ấn Độ. Mới đây, vào ngày 24/6/2020, Chính quyền của Thủ tướng Modi đã mở cửa lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ cho khu vực tư nhân và chấp thuận sự tham gia của khu vực tư nhân trong toàn bộ các hoạt động vũ trụ.

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 4)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 3)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 2)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 1)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).

Ngày 15 tháng 8 năm 1950: Bài học về sự dũng cảm
Kỷ niệm 74 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, chúng tôi gửi tới bạn đọc những đoạn trích từ bài phát biểu cách đây 70 năm của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru.

Sự tham gia của hải quân nước ngoài trong Vịnh Cam Ranh (Phần 3)
Việc Việt Nam mở cửa Vịnh Cam Ranh đã dẫn đến việc có tác động tới lợi ích chiến lược của tất cả các quốc gia, vì cảng Vịnh Cam Ranh gần nhất về mặt địa lý với Biển Đông của Việt Nam, và là trung tâm tiếp tế, giúp tiếp nhiên liệu, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và tàu sân bay.

Sự tham gia của hải quân nước ngoài trong Vịnh Cam Ranh (Phần 2)
Từ năm 1975 trở đi, Việt Nam sử dụng một số hạ tầng được xây dựng từ thời chính quyền trước đó, cùng với những cơ sở vật chất do Liên Xô xây dựng và vận hành. Liên Xô đã giúp tăng cường năng lực cho Hải quân Việt Nam, qua đó cải thiện khả năng phòng thủ.

Sự tham gia của hải quân nước ngoài trong Vịnh Cam Ranh (Phần 1)
Vịnh Cam Ranh, có nghĩa là “Dòng suối ngọt”, luôn là điểm thu hút chiến lược kể từ thế kỷ XIX khi hải quân Pháp, Nga, Nhật Bản và Mỹ sử dụng các bến cảng tự nhiên rộng, sâu và được bảo vệ để làm trạm tiếp nhiên liệu. Đó là một bệ phóng cho các hoạt động quân sự ở khu vực Đông Á.