cis_banner_final_en.png

Thế giới đến gần hơn với Swami Vivekananda
Chính phủ Ấn Độ đã và đang thực hiện nhiều sáng kiến khiến người Ấn Độ trên toàn cầu tự hào. Thế giới giờ đây biết đến những nhà lãnh đạo và những nhân vật anh hùng của Ấn Độ.

Thống nhất trong đa dạng - một phần thiết yếu của văn hóa Ấn Độ
Thống nhất trong sự đa dạng là một cụm từ mà tất cả chúng ta đều quen thuộc từ thời còn đi học. Sống trong không khí của các lễ hội từ Ramlila kéo dài mười ngày đến Vijayadashami và các đám rước Tazia, hoặc các đám rước Jaina với khẩu hiệu Vande Viram (Kính mừng Chúa Mahavira), lễ kỷ niệm các vị Đạt lai vào ngày Babasaheb Ambedkar quy y theo Phật giáo, và lễ Giáng sinh. Những trải nghiệm đa dạng này bắt nguồn sâu xa từ cách người Ấn Độ tham gia các lễ hội.

Sự trỗi dậy của hợp tác tiểu đa phương trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với Ấn Độ mang tính đối đầu nhiều hơn

Nghiệm thu đề tài khoa học “Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ: Gợi mở định hướng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”
Ngày 29/11/2021, Hội đồng Nghiệm thu đề tài khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã họp để nghiệm thu, đánh giá đề tài cấp cơ sở “Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ: Gợi mở định hướng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”. Đề tài do ThS Phùng Thị Thanh Hà, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ làm chủ nhiệm.

Những nội dung chính của tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thực hiện chương trình nghiên cứu về văn hóa chính trị Ấn Độ

Tọa đàm "Tầm nhìn và đóng góp của Sardar Patel vào vấn đề đoàn kết dân tộc và một Ấn Độ hiện đại"

Tọa đàm “Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh giành độc lập tại Ấn Độ đối với phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Châu Á và Châu Phi”.

Thủ tướng Ấn Độ Modi nhắc lại tư tưởng của Sardar Patel
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thực hiện nghi lễ Bhoomi Poojan của Hostel – Giai đoạn 1 do Công ty Saurashtra Patel Seva Samaj xây dựng ở Surat thông qua hội nghị trực tuyến.