cis_banner_final_en.png

Quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam: Thúc đẩy đồng tâm hiệp lực
Việc hợp nhất và phát triển tuyến đường cao tốc Châu Á cũng như mở rộng và kết nối mạng lưới đường cao tốc tại các quốc gia CLMV sẽ giúp thúc đẩy buôn bán, và đồng thời các tuyến đường và cơ sở dành cho thương nhân được cải thiện tốt hơn sẽ giúp gia tăng các hoạt động bổ trợ. Vẫn còn nhiều vấn đề nan giản liên quan đến các dịch vụ tài chính ngân hàng, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng, việc lưỡng lự bán tên lửa Brahmos cho Việt Nam được xem là vấn đề nhức nhối.

Hợp tác Thương mại và đầu tư  Việt - Ấn

Quan hệ Việt - Ấn qua lăng kính triết lý của Hồ Chí Minh và Gandhi
Từ ngày 18-19/3/2019, hội thảo quốc tế với chủ đề "Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ qua lăng kính triết lý của Hồ Chí Minh và Gandhi" đã diễn ra tại thành phố Tirupathi, bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ.

Phát triển thương mại bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 3)

Phát triển thương mại bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 2)

Phát triển thương mại bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 1)

Hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ với ASEAN và Việt Nam (Phần 2)

Hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ với ASEAN và Việt Nam (Phần 1)

Hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát Biển Việt Nam với Cảnh sát Biển Ấn Độ trong bối cảnh Biển Đông hiện nay (Phần 3)

Hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát Biển Việt Nam với Cảnh sát Biển Ấn Độ trong bối cảnh Biển Đông hiện nay (Phần 2)