cis_banner_final_en.png

Đối thoại Chiến lược cấp Bộ Ngoại giao nhân tố quan trọng phát triển  quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Phần 3)
Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được tạo dựng từ khá sớm, biểu hiện cụ thể: Thủ tướng Jawaharlal Nehru thăm Việt Nam năm 1954, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Ấn Độ năm 1955; tiếp đó, hai nước đã thiết lập quan hệ lãnh sự quán vào năm 1956 và đến năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ. Hai nước chính thức nâng quan hệ ngoại giao lên cấp Đại sứ ngày 7/1/1972. Đây là đỉnh cao của cả quá trình phát triển quan hệ trước đó và là bước tiến của mối quan hệ tốt đẹp được thử thách qua suốt dặm dài lịch sử.

Đối thoại Chiến lược cấp Bộ Ngoại giao nhân tố quan trọng phát triển  quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Phần 2)
Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được tạo dựng từ khá sớm, biểu hiện cụ thể: Thủ tướng Jawaharlal Nehru thăm Việt Nam năm 1954, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Ấn Độ năm 1955; tiếp đó, hai nước đã thiết lập quan hệ lãnh sự quán vào năm 1956 và đến năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ. Hai nước chính thức nâng quan hệ ngoại giao lên cấp Đại sứ ngày 7/1/1972. Đây là đỉnh cao của cả quá trình phát triển quan hệ trước đó và là bước tiến của mối quan hệ tốt đẹp được thử thách qua suốt dặm dài lịch sử.

Đối thoại Chiến lược cấp Bộ Ngoại giao nhân tố quan trọng phát triển  quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Phần 1)
Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được tạo dựng từ khá sớm, biểu hiện cụ thể: Thủ tướng Jawaharlal Nehru thăm Việt Nam năm 1954, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Ấn Độ năm 1955; tiếp đó, hai nước đã thiết lập quan hệ lãnh sự quán vào năm 1956 và đến năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ. Hai nước chính thức nâng quan hệ ngoại giao lên cấp Đại sứ ngày 7/1/1972. Đây là đỉnh cao của cả quá trình phát triển quan hệ trước đó và là bước tiến của mối quan hệ tốt đẹp được thử thách qua suốt dặm dài lịch sử.

Quan hệ “Ấn - Nhật” trong cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động tới Việt Nam (Phần 4)

Quan hệ “Ấn - Nhật” trong cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động tới Việt Nam (Phần 3)

Quan hệ “Ấn - Nhật” trong cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động tới Việt Nam (Phần 2)

Quan hệ “Ấn - Nhật” trong cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động tới Việt Nam (Phần 1)

Ấn Độ luôn bên cạnh Việt Nam (Qua những tư liệu, sự kiện lịch sử quan hệ hai nước từ năm 1975 đến nay) (Phần 4)
Từ năm 1975 trở đi, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, dù tình hình mỗi nước gặp không ít khó khăn, nhưng có thể nói, Ấn Độ luôn bên cạnh Việt Nam, kể cả những thời điểm khó khăn nhất. Đây là điều hết sức đáng quý, đáng trân trọng mà ít mối quan hệ nào có được trong một thế giới đầy phức tạp, biến đổi khó lường.

Ấn Độ luôn bên cạnh Việt Nam (Qua những tư liệu, sự kiện lịch sử quan hệ hai nước từ năm 1975 đến nay) (Phần 3)
Từ năm 1975 trở đi, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, dù tình hình mỗi nước gặp không ít khó khăn, nhưng có thể nói, Ấn Độ luôn bên cạnh Việt Nam, kể cả những thời điểm khó khăn nhất. Đây là điều hết sức đáng quý, đáng trân trọng mà ít mối quan hệ nào có được trong một thế giới đầy phức tạp, biến đổi khó lường.

Ấn Độ luôn bên cạnh Việt Nam (Qua những tư liệu, sự kiện lịch sử quan hệ hai nước từ năm 1975 đến nay) (Phần 2)
Từ năm 1975 trở đi, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, dù tình hình mỗi nước gặp không ít khó khăn, nhưng có thể nói, Ấn Độ luôn bên cạnh Việt Nam, kể cả những thời điểm khó khăn nhất. Đây là điều hết sức đáng quý, đáng trân trọng mà ít mối quan hệ nào có được trong một thế giới đầy phức tạp, biến đổi khó lường.