cis_banner_final_en.png

Đối ngoại công chúng – công cụ quan trọng phát huy sức mạnh mềm của Ấn Độ (Phần 1)
Ấn Độ được nhiều người nhìn nhận là một nước châu Á có trách nhiệm trong những cố gắng giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đặc biệt, từ những năm đầu thế kỷ XXI, Ấn Độ đã nỗ lực tăng cường sức mạnh mềm để củng cố vị thế trên trường quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn của mình để thúc đẩy hợp tác quốc tế. Để thực hiện điều đó, đối ngoại công chúng trở thành công cụ sức mạnh mềm quan trọng cũng như là công cụ chính sách đối ngoại thiết yếu của Ấn Độ.

Cơ hội hợp tác Việt Nam - Ấn Độ về nghiên cứu, giáo dục quyền con người trong bối cảnh đa dạng văn hóa và hội nhập quốc tế hiện nay (Phần 2)
Hội nhập quốc tế đã đặt ra những vấn đề cơ hội và thách thức việc hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực quyền con người. Những sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và mối quan tâm trên lĩnh vực quyền con người của hai quốc gia chính là điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ này. Trong bối cảnh hiện tại, hợp tác nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu về giáo dục quyền con người của hai quốc gia, xây dựng chương trình đào tạo quyền con người ở các cấp cần được quan tâm.

Cơ hội hợp tác Việt Nam - Ấn Độ về nghiên cứu, giáo dục quyền con người trong bối cảnh đa dạng văn hóa và hội nhập quốc tế hiện nay (Phần 1)
Hội nhập quốc tế đã đặt ra những vấn đề cơ hội và thách thức việc hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực quyền con người. Những sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và mối quan tâm trên lĩnh vực quyền con người của hai quốc gia chính là điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ này. Trong bối cảnh hiện tại, hợp tác nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu về giáo dục quyền con người của hai quốc gia, xây dựng chương trình đào tạo quyền con người ở các cấp cần được quan tâm.

Những nhân tố xã hội chủ nghĩa ở Ấn Độ (Phần 2)
Ấn Độ là một trường hợp nghiên cứu khá thú vị về những nhân tố XHCN trong lịch sử và hiện tại. Ý tưởng nghiên cứu này còn được gợi mở và truyền cảm hứng từ những nhà tư tưởng lớn như C. Mác qua các nghiên cứu về tác động hai mặt của sự thống trị của thực dân Anh trước đây ở Ấn Độ; qua những nghiên cứu sâu sắc và tình cảm nồng nhiệt của Hồ Chí Minh với Chính phủ Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ…

Những nhân tố xã hội chủ nghĩa ở Ấn Độ (Phần 1)
Ấn Độ là một trường hợp nghiên cứu khá thú vị về những nhân tố XHCN trong lịch sử và hiện tại. Ý tưởng nghiên cứu này còn được gợi mở và truyền cảm hứng từ những nhà tư tưởng lớn như C. Mác qua các nghiên cứu về tác động hai mặt của sự thống trị của thực dân Anh trước đây ở Ấn Độ; qua những nghiên cứu sâu sắc và tình cảm nồng nhiệt của Hồ Chí Minh với Chính phủ Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ…

Hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng (Phần 3)
“Hợp tác quốc phòng của chúng ta với Việt Nam nằm trong số những hợp tác quan trọng nhất. Ấn Độ vẫn giữ cam kết hiện đại hoá lực lượng quốc phòng và an ninh của Việt Nam.”

Hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng (Phần 2)
“Hợp tác quốc phòng của chúng ta với Việt Nam nằm trong số những hợp tác quan trọng nhất. Ấn Độ vẫn giữ cam kết hiện đại hoá lực lượng quốc phòng và an ninh của Việt Nam.”

Hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng (Phần 1)
“Hợp tác quốc phòng của chúng ta với Việt Nam nằm trong số những hợp tác quan trọng nhất. Ấn Độ vẫn giữ cam kết hiện đại hoá lực lượng quốc phòng và an ninh của Việt Nam.”

Chính sách Hành động Phía Đông của Ấn Độ và quan hệ của Ấn Độ với Việt Nam (Phần 4)
“Cả Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong một khu vực có tiềm năng to lớn nhưng cũng nhiều thách thức. Chúng ta đều có mối quan tâm mạnh mẽ về việc cùng nhau hợp tác, … vì một châu Á ổn định, hòa bình và thịnh vượng. .... Ấn Độ rất hoan nghênh Việt Nam nổi lên như là một nền kinh tế năng động nhất, đặc biệt là vì chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác chiến lược tin cậy và ưu ái, một trụ cột quan trọng trong Chính sách hướng Đông của chúng tôi”

Chính sách Hành động Phía Đông của Ấn Độ và quan hệ của Ấn Độ với Việt Nam (Phần 3)
“Cả Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong một khu vực có tiềm năng to lớn nhưng cũng nhiều thách thức. Chúng ta đều có mối quan tâm mạnh mẽ về việc cùng nhau hợp tác, … vì một châu Á ổn định, hòa bình và thịnh vượng. .... Ấn Độ rất hoan nghênh Việt Nam nổi lên như là một nền kinh tế năng động nhất, đặc biệt là vì chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác chiến lược tin cậy và ưu ái, một trụ cột quan trọng trong Chính sách hướng Đông của chúng tôi”