cis_banner_final_en.png

Ngoại giao Twitter
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu nghiên cứu “Ngoại giao Twitter” của tác giả Radhika Chhabra. Đây là một báo cáo ngắn do Quỹ các nhà quan sát nghiên cứu (ORF) Ấn Độ xuất bản tháng 1/2020. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, tháng 2/2020.

Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế về Phật giáo tại Ấn Độ
Từ ngày 8-9/2 tại thành phố Bhubaneswar, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ đã diễn ra Hội thảo quốc tế có chủ đề "Phật giáo: Vai trò kết nối văn hóa, cầu nối xã hội và nguồn gốc hòa bình quốc tế" do Đại học Utkal phối hợp với Đại học Jawaharlah Nehru (JNU) và Viện nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương (KIIPS) tổ chức.

QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: NHÌN LẠI VÀ SUY NGẪM
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và Suy ngẫm”, của tác giả Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí quốc tế “Nam Today”, số 12, tháng 11-12/2019.

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 3)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 3). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 2). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 1)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 1). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Phát biểu của Thủ tướng Modi tại Đại hội đồng Khoa học Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (lược dịch) tại Đại hội đồng Khoa học Ấn Độ, tổ chức tại Bengaluru, Ấn Độ, ngày 3/1/2020.

Ấn Độ đang trở thành quốc gia có vai trò chủ chốt trong các vấn đề thế giới
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận của hai tác giả Tiến sĩ Arvind Kumar, Giáo sư Địa chính trị và Quan hệ quốc tế tại Học viện Giáo dục Đại học Manipal (MAHE), và Seshadri Chari, nhà bình luận chính trị và nhà phân tích chiến lược nổi tiếng của Ấn Độ.

Chính trị, kinh doanh, và những ý tưởng: đàm phán trong thập kỷ 2020
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận “Chính trị, kinh doanh, và những ý tưởng: đàm phán trong thập kỷ 2020” của tác giả Gautam Chikermane, Phó Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát Ấn Độ (ORF).

Trung Quốc - Ấn Độ chia sẻ dữ liệu cảnh báo lũ sớm ở Brahmaputra: một số đánh giá phê phán
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Trung Quốc - Ấn Độ chia sẻ dữ liệu cảnh báo lũ sớm ở Brahmaputra: một số đánh giá phê phán”. Bài viết này của ba tác giả: TS Nilanjan Ghosh, Giám đốc Quỹ Các nhà quan sát Ấn Độ (ORF) tại Kolkata, TS Jayanta Bandyopadhyay, và trợ lý nghiên cứu Sayanangshu Modak. Nghiên cứu này do Quỹ ORF xuất bản tháng 12/2019. Đường dẫn đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/12/ORF_IssueBrief_328_India-China-Brahmaputra.pdf