cis_banner_final_en.png

Giới thiệu sách “Xây dựng đất nước Ấn Độ mới: Sự chuyển đổi dưới thời Chính quyền Modi”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “Xây dựng đất nước Ấn Độ mới: Sự chuyển đổi dưới thời Chính quyền Modi”, xuất bản tháng 9/2020. Lời giới thiệu của PGS TS Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Bài học của Mahatma Gandhi cho phong trào xã hội ngày nay
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu Bài tham luận “Từ Hành trình muối tháng 3 đến Thứ sáu cho tương lai: Bài học của Mahatma Gandhi cho phong trào xã hội ngày nay”. Bài tham luận của TS Mạch Lê Thu, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến “Ảnh hưởng của Mahatma Gandhi đến thời đại của chúng ta”, ngày 25/9/2020.

Phát biểu khai mạc Hội thảo "Mahatma Gandhi trong thời đại của chúng ta"
Phát biểu khai mạc Hội thảo "Mahatma Gandhi trong thời đại của chúng ta" của đồng chí Vũ Thế Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 25/9/2020.

Chính phủ Ấn Độ quản lý báo chí và truyền thông phòng chống Covid-19
Trong đại dịch Covid-19, Chính phủ Ấn Độ đã có nhiều sáng kiến để quản lý thông tin trên báo chí, hạn chế tin sai, đẩy lùi tin giả, nhằm trấn an dư luận, góp phần kiềm chế sự lây nhiễm của vi rút; mặt khác, vẫn đảm bảo thực hành quyền tự do ngôn luận - nét đặc trưng của nền dân chủ có quy mô lớn nhất thế giới. Bài viết sau đây phân tích năm sáng kiến tiêu biểu do Chính phủ Ấn Độ đưa ra để quản lý báo chí và truyền thông trong phòng chống đại dịch tại Ấn Độ.

Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam cận đại. Cách mạng Tháng Tám không chỉ đánh dấu sự chấm dứt của chế độ thực dân và thoái vị của chế độ quân chủ, mà còn là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của nền độc lập Việt Nam và thành lập nước cộng hòa dân chủ cộng sản. Người lãnh đạo đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện mục tiêu thời đại đó là Hồ Chí Minh, được dân tộc Việt Nam trìu mến gọi là Bác Hồ.

Năng lực không gian của Ấn Độ: Lập kế hoạch cho phát triển đại nhảy vọt
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) được thành lập năm 1969 đã đi đầu trong cuộc cách mạng nghiên cứu khám phá vũ trụ ở Ấn Độ. Mới đây, vào ngày 24/6/2020, Chính quyền của Thủ tướng Modi đã mở cửa lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ của Ấn Độ cho khu vực tư nhân và chấp thuận sự tham gia của khu vực tư nhân trong toàn bộ các hoạt động vũ trụ.

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 4)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 3)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 2)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).

An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi (Phần 1)
Abhijit Singh, “Rules-Based Maritime Security in Asia: A View from New Delhi”, ORF Occasional Paper No. 266, 8/2020, Observer Research Foundation. Abhijit Singh, “An ninh hàng hải dựa trên quy tắc ở châu Á: Góc nhìn từ New Delhi”, Báo cáo số 266 của ORF, Quỹ Nghiên cứu Những nhà quan sát Ấn Độ, tháng 8/2020, bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 8/2020. (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ).