cis_banner_final_en.png

Phát biểu khai mạc buổi thông tin chuyên đề “Chính sách mới của Ấn Độ để ứng phó với Covid-19: Góc nhìn mới cho mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”
Phát biểu khai mạc buổi thông tin chuyên đề “Chính sách mới của Ấn Độ để ứng phó với Covid-19: Góc nhìn mới cho mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”, do PGS TS Lê Văn Toan, Giám đốc Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trình bày, Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020.

Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ về khoa học và đổi mới sáng tạo
Tham luận của PGS TS Lê Văn Toan, Giám đốc Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo: Thực trạng và Triển vọng”

Trung Quốc muốn gì ở Nam Á (Phần 2)
Trung Quốc tuyên bố có ý định hoàn toàn thân thiện ở Nam Á. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn vào các hành động của Bắc Kinh trong khu vực, chúng ta thấy rõ ràng rằng, Trung Quốc đang bảo đảm chắc chắn lợi ích quốc gia của họ, điều này có thể gây bất lợi cho hầu hết các quốc gia Nam Á. Trong tương lai, tất cả các quốc gia Nam Á nên hiểu chính xác những gì Bắc Kinh đang cố gắng đạt được trong khu vực, cũng như những hậu quả lâu dài tiềm tàng của những hành động này.

Trung Quốc muốn gì ở Nam Á (Phần 1)
Trung Quốc tuyên bố có ý định hoàn toàn thân thiện ở Nam Á. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn vào các hành động của Bắc Kinh trong khu vực, chúng ta thấy rõ ràng rằng, Trung Quốc đang bảo đảm chắc chắn lợi ích quốc gia của họ, điều này có thể gây bất lợi cho hầu hết các quốc gia Nam Á. Trong tương lai, tất cả các quốc gia Nam Á nên hiểu chính xác những gì Bắc Kinh đang cố gắng đạt được trong khu vực, cũng như những hậu quả lâu dài tiềm tàng của những hành động này.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình thế giới
Thế giới tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ qua một tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng nổi tiếng của thế kỷ XX, đồng thời cũng là nhà báo lớn. Người tự nhận mình “là một người có nhiều duyên nợ với báo chí”.

Việt nam - Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Ấn Độ
Trong cuộc đời làm ngoại giao 38 năm, đã từng công tác ở nhiều nước, nhưng chưa ở đâu tôi thấy người dân có tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam như Ấn Độ.

Thế giới quan của Bác Hồ và sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam là một trong những quan hệ đối tác thành công nhất tại khu vực châu Á. Cả hai quốc gia đã may mắn có được những lãnh đạo minh triết, đóng góp cho sự phát triển tương lai của hai quốc gia, cũng như đưa Ấn Độ và Việt Nam ngày càng trở nên gần gũi nhau hơn trên mọi phương diện. Mahatma Gandhi và Jawaharlal Nehru của Ấn Độ và vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại của Việt Nam Hồ Chí Minh đã khắc hoạ và đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nước, một mối quan hệ thu hút sự chú ý từ rất nhiều nước châu Á.

Mahatma Gandhi và Hồ Chí Minh: Sự tương đồng về phương tiện và mục tiêu
Mahatma Gandhi (1869-1948) và Hồ Chí Minh (1890-1969) là hai nhân vật nổi tiếng của thế kỷ XX. Cả hai đều là những huyền thoại trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc ở châu Á.

Về sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh là “Anh hùng dân tộc vĩ đại”, được UNESCO tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”. Hồ Chí Minh hiện thân cho giá trị giàu lòng bác ái, một con người lấy độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam làm hướng đích; lấy sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam và quốc tế làm mục tiêu. Hồ Chí Minh, với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của mình, sống mãi với bước tiến chung của nhân loại.