cis_banner_final_en.png

Hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát Biển Việt Nam với Cảnh sát Biển Ấn Độ trong bối cảnh Biển Đông hiện nay (Phần 1)

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ từ khi nâng cấp thành Đối tác Chiến lược toàn diện (Phần 2)

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ từ khi nâng cấp thành Đối tác Chiến lược toàn diện (Phần 1)

Triển vọng phát triển quan hệ  Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh “Ấn  Độ - Thái Bình Dương: tự do và rộng mở” (Phần 2)

Triển vọng phát triển quan hệ  Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh “Ấn  Độ - Thái Bình Dương: tự do và rộng mở” (Phần 1)

Tọa đàm khoa học Hợp tác kinh tế Ấn Độ - CLMV
Ngày 16/1/2019, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Qũy Các nhà Quan sát Ấn Độ (ORF) tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề Hợp tác kinh tế Ấn Độ - CLMV (Cambodia, Lào, Myanmar, Việt Nam) với sự tham gia của học giả TS Malancha Chakrabarty đến từ Qũy Các nhà Quan sát Ấn Độ (ORF) và các học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam.

Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ và thái độ của Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam (Phần 2)

Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ và thái độ của Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam (Phần 1)

Tọa đàm khoa học quốc tế chủ đề “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và sáng kiến Vành đai, con đường của Trung Quốc”
Ngày 21/12/2018, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ phối hợp cùng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Thông tin khoa học, Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc và Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc cùng tổ chức buổi tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và sáng kiến Vành đai, con đường của Trung Quốc”.

Hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tự do và rộng mở” (Phần 2)