cis_banner_final_en.png

Nghiệm thu đề tài khoa học “Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ: Gợi mở định hướng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”
Ngày 29/11/2021, Hội đồng Nghiệm thu đề tài khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã họp để nghiệm thu, đánh giá đề tài cấp cơ sở “Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ: Gợi mở định hướng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”. Đề tài do ThS Phùng Thị Thanh Hà, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ làm chủ nhiệm.

Những nội dung chính của tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thực hiện chương trình nghiên cứu về văn hóa chính trị Ấn Độ

Tọa đàm "Tầm nhìn và đóng góp của Sardar Patel vào vấn đề đoàn kết dân tộc và một Ấn Độ hiện đại"

Tọa đàm “Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh giành độc lập tại Ấn Độ đối với phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Châu Á và Châu Phi”.

Thủ tướng Ấn Độ Modi nhắc lại tư tưởng của Sardar Patel
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thực hiện nghi lễ Bhoomi Poojan của Hostel – Giai đoạn 1 do Công ty Saurashtra Patel Seva Samaj xây dựng ở Surat thông qua hội nghị trực tuyến.

Chính trị hóa truyền thông mạng xã hội ở Ấn Độ
Bầu cử năm 2014 ở Ấn Độ được coi là “Cuộc bầu cử trên phương tiện truyền thông mạng xã hội đầu tiên” trong lịch sử chính trị của Ấn Độ, và đã khởi động cuộc cách mạng truyền thông xã hội trong chính trị Ấn Độ.

Phương pháp bất bạo động, công cụ để thức tỉnh xã hội

Cuộc đời và sự nghiệp của chính trị gia Chanakya

20 năm lãnh đạo: Sự nghiệp chính trị của Narendra Modi từ Gujarat đến Delhi
Cách đây đúng 20 năm, vào ngày 7 tháng 10 năm 2001, Narendra Modi trở thành thủ hiến của bang Gujarat. Ngày 7 tháng 10 năm 2021 đánh dấu 20 năm Thủ tướng Narendra Modi nắm giữ các chức vụ được bầu theo hiến pháp.