cis_banner_final_en.png

Triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh mới

Một số lý luận về văn hóa chính trị
Từ cách tiếp cận thể chế của quốc gia có thể nhận thấy, văn hóa chính trị biểu hiện mối quan hệ chặt chẽ, sự chi phối, hỗ trợ lẫn nhau giữa văn hóa và chính trị, mà cụ thể là giữa thể chế văn hóa và thể chế chính trị.

Vai trò của Phó Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Ấn Độ Sardar Patel trong việc thống nhất lãnh thổ Ấn Độ
Bharat Ratna Sardar Vallabhbhai Jhaverbhai Patel, sinh ngày 31 tháng 10 năm 1875, tại thành phố Nadiad bang Gujarat, Ấn Độ, mất ngày 15 tháng 12 năm 1950, tại Ấn Độ. Ông là một luật sư chuyên nghiệp, một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Quốc Đại Ấn Độ và là một trong những người sáng lập ra Cộng hòa Ấn Độ.

Tình hình các Đảng Cộng Sản ở Nepal
Chủ nghĩa bè phái trong nội bộ đảng đã làm suy yếu chính phủ từng mạnh nhất Nepal trong nhiều thập kỷ.

Quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong các văn kiện Đại hội

Tìm hiểu các Đảng Cộng Sản tại một số quốc gia trong khu vực Nam Á

Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài viết của bà Kusum Jain – Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengal, Ấn Độ, nêu cảm nhận về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ý nghĩa của việc tìm hiểu văn hóa chính trị của các Đảng Cộng Sản ở khu vực Nam Á

Cách tiếp cận của Ấn Độ và Nga tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 3)
ELLINA P. SHAVLAY, nghiên cứu viên Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), Mátxcơva, thuộc Viện Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ Nga

Cách tiếp cận của Ấn Độ và Nga tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 2)
ELLINA P. SHAVLAY, nghiên cứu viên Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), Mátxcơva, thuộc Viện Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ Nga