cis_banner_final_en.png

Tác động của sự gia tăng những bất ổn chính trị tới an ninh năng lượng trên thế giới hiện nay (Phần 1)

Tình hình phát triển năng lượng quốc gia và năng lượng tái tạo Việt Nam (Phần 4)

Tình hình phát triển năng lượng quốc gia và năng lượng tái tạo Việt Nam (Phần 3)

Tình hình phát triển năng lượng quốc gia và năng lượng tái tạo Việt Nam (Phần 2)

Tình hình phát triển năng lượng quốc gia và năng lượng tái tạo Việt Nam (Phần 1)

Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới"

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại hội thảo: “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới”

Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới”

Quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam: Thúc đẩy đồng tâm hiệp lực
Việc hợp nhất và phát triển tuyến đường cao tốc Châu Á cũng như mở rộng và kết nối mạng lưới đường cao tốc tại các quốc gia CLMV sẽ giúp thúc đẩy buôn bán, và đồng thời các tuyến đường và cơ sở dành cho thương nhân được cải thiện tốt hơn sẽ giúp gia tăng các hoạt động bổ trợ. Vẫn còn nhiều vấn đề nan giản liên quan đến các dịch vụ tài chính ngân hàng, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng, việc lưỡng lự bán tên lửa Brahmos cho Việt Nam được xem là vấn đề nhức nhối.

Hợp tác Thương mại và đầu tư  Việt - Ấn