cis_banner_final_en.png

Bác Hồ - Thần tượng của tôi (Phần 2)
Sẽ khó có thể tìm thấy một ai không biết đến nhà lãnh đạo huyền thoại vĩ đại của Việt Nam - Hồ Chí Minh, hoặc không ý thức được về tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của người dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi các cường quốc lớn như Pháp, Nhật Bản và Mỹ, những nước không những đã bị buộc phải nếm thất bại dưới tay của người Việt mà còn bị đuổi ra khỏi Việt Nam bởi những người dân với tinh thần đoàn kết và chiến lược quân sự chuẩn mực.

Bác Hồ - Thần tượng của tôi (Phần 1)
Sẽ khó có thể tìm thấy một ai không biết đến nhà lãnh đạo huyền thoại vĩ đại của Việt Nam - Hồ Chí Minh, hoặc không ý thức được về tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của người dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi các cường quốc lớn như Pháp, Nhật Bản và Mỹ, những nước không những đã bị buộc phải nếm thất bại dưới tay của người Việt mà còn bị đuổi ra khỏi Việt Nam bởi những người dân với tinh thần đoàn kết và chiến lược quân sự chuẩn mực.

Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng”
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện mà hạt nhân lãnh đạo là GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, một năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã phối hợp với nhiều đơn vị trong Học viện tổ chức thành công nhiều hoạt động, đặc biệt là hoạt động khoa học. Từ tháng 5/2015 đến nay, hai Hội thảo khoa học đã được tổ chức với kết quả khả quan. Phát huy thành quả đạt được, sáng ngày 29/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng”. GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện; PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng" của GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày 29-30/9/2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng", Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo đề dẫn Hội thảo của GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện.

Bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng"
Ngày 29-30/6/2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng". Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tại Hội thảo này.

Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 2)
Ngày 29-30/6/2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng", Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo Tổng thuật Hội thảo của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Báo cáo tổng thuật tại Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng" của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Phần 1)
Ngày 29-30/6/2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng", Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo Tổng thuật Hội thảo của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 2)
Để tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa các bên ngày càng mở rộng, có hiệu quả tích cực, góp phần gìn giữ hòa bình, mang lại thịnh vượng chung cho Việt Nam, ASEAN và Ấn Độ, cũng như hòa bình, thịnh vượng chung cho khu vực và thế giới, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” vào tháng 9/2015. Trân trọng mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo.

Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 1)
Để tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa các bên ngày càng mở rộng, có hiệu quả tích cực, góp phần gìn giữ hòa bình, mang lại thịnh vượng chung cho Việt Nam, ASEAN và Ấn Độ, cũng như hòa bình, thịnh vượng chung cho khu vực và thế giới, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” vào tháng 9/2015. Trân trọng mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo.

Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”
Nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trên các lĩnh vực, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.