cis_banner_final_en.png

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Những bước phát triển mới (Phần 1)
Bài viết giới thiệu Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, bao gồm nguyên nhân hình thành Chính sách Hướng Đông; nội dung của Chính sách Hướng Đông và những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ khi Ấn Độ triển khai chính sách này.

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và tác động  của chính sách này đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Phần 3)
Bài viết làm rõ Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ từ đầu những năm 1990 đến nay và tác động của chính sách này đến mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và tác động  của chính sách này đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Phần 2)
Bài viết làm rõ Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ từ đầu những năm 1990 đến nay và tác động của chính sách này đến mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và tác động  của chính sách này đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Phần 1)
Bài viết làm rõ Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ từ đầu những năm 1990 đến nay và tác động của chính sách này đến mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Hành hương về đất Phật (Phần 3)
Ấn Độ là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Ấn Độ là quê hương của một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Văn hoá, triết học, nghệ thuật của Ấn Độ đã phát triển rực rỡ và có những cống hiến to lớn cho loài người. Liên tiếp trong nhiều thế kỷ, tư tưởng Phật giáo, nghệ thuật, khoa học của Ấn Độ đã lan khắp thế giới.

Hành hương về đất Phật (Phần 2)
Ấn Độ là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Ấn Độ là quê hương của một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Văn hoá, triết học, nghệ thuật của Ấn Độ đã phát triển rực rỡ và có những cống hiến to lớn cho loài người. Liên tiếp trong nhiều thế kỷ, tư tưởng Phật giáo, nghệ thuật, khoa học của Ấn Độ đã lan khắp thế giới.

Hành hương về đất Phật (Phần 1)
Ấn Độ là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Ấn Độ là quê hương của một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Văn hoá, triết học, nghệ thuật của Ấn Độ đã phát triển rực rỡ và có những cống hiến to lớn cho loài người. Liên tiếp trong nhiều thế kỷ, tư tưởng Phật giáo, nghệ thuật, khoa học của Ấn Độ đã lan khắp thế giới.

Tin tưởng quan hệ Ấn Độ - Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ
Tại Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức, hơn 100 đại biểu Việt Nam và Ấn Độ đã đi sâu phân tích và dự báo triển vọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước. Xin trân trọng trích giới thiệu với bạn đọc ý kiến phát biểu của một số học giả và bạn bè Ấn Độ tại Hội thảo này.

Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng"
Ngày 29-30/9/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng", Trung tâm trân trọng cảm ơn các ban, ngành Trung ương và Học viện, các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp; Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; Đại sứ quán các nước ASEAN (Myanmar, Indonesia); các nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ, thời gian viết bài, tham dự và đưa tin về Hội thảo.

Bác Hồ - Thần tượng của tôi (Phần 2)
Sẽ khó có thể tìm thấy một ai không biết đến nhà lãnh đạo huyền thoại vĩ đại của Việt Nam - Hồ Chí Minh, hoặc không ý thức được về tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của người dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi các cường quốc lớn như Pháp, Nhật Bản và Mỹ, những nước không những đã bị buộc phải nếm thất bại dưới tay của người Việt mà còn bị đuổi ra khỏi Việt Nam bởi những người dân với tinh thần đoàn kết và chiến lược quân sự chuẩn mực.