cis_banner_final_en.png

Phát biểu của Đại sứ  Parvathaneni Harish tại Hội thảo quốc tế Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới”
Ngày 25.8.2016, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới”. Hội thảo tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 2 năm ngày khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, 69 năm Ngày Độc lập Ấn Độ và là sự kiện đón chào chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi tới Việt Nam đầu tháng 9.2016.

Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới"
Hội thảo khoa học “Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức cả ngày 25 tháng 8 năm 2016 với sự tham gia của gần 250 đại biểu, các nhà lãnh đạo, quản lý, các học giả đến từ các cơ quan Trung ương, các học viện, các viện nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam và Ấn Độ.

Nội dung Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới"

Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo quốc tế "Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới"

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ và ý nghĩa của nó (Phần 4)
Bài viết cho Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo” tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ và ý nghĩa của nó (Phần 3)
Bài viết cho Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo” tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ và ý nghĩa của nó (Phần 2)
Bài viết cho Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo” tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ và ý nghĩa của nó (Phần 1)
Bài viết cho Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo” tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Vấn đề thế kỷ châu Á (Phần 6)