cis_banner_final_en.png

Bài phát biểu của bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế"
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Đây là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất kể từ khi thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ do ngài Pranab Mukherjee, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ và Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai trương ngày 15 tháng 9 năm 2014. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tại Hội thảo này.

Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" (Phần 3)
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo đã nhận được 38 tham luận của gần 50 tác giả trong và ngoài nước, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, học giả Việt Nam, các học giả, doanh nhân Ấn Độ. Xin trân trọng giới thiệu “Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học” của PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" (Phần 2)
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo đã nhận được 38 tham luận của gần 50 tác giả trong và ngoài nước, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, học giả Việt Nam, các học giả, doanh nhân Ấn Độ. Xin trân trọng giới thiệu “Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học” (Phần 2) của PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" (Phần 1)
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo đã nhận được 38 tham luận của gần 50 tác giả trong và ngoài nước, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, học giả Việt Nam, các học giả, doanh nhân Ấn Độ. Xin trân trọng giới thiệu “Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học” (Phần 1) của PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế"
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (TTCNAD), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Đây là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất kể từ khi thành lập TTCNAD do Ngài Pranab Mukherjee, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ và Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai trương ngày 15/9/2014. Đây là một trong những hội thảo đặt tiền đề cho Hội thảo quốc tế lớn hơn với chủ đề: “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ và cũng là dịp kỷ niệm một năm ngày thành lập TTCNAD.

Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”. Hội thảo sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2015. Trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên viết bài tham luận theo các chủ đề (trong văn bàn kèm theo dưới đây) và gửi về Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trước ngày 15/6/2015 theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7, nhà A8) và email: indiancentrevietnam@gmail.com

Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo sẽ diễn ra 1 ngày trong khoảng thời gian từ 08 đến 15 tháng 5 năm 2015. Trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên viết bài tham luận theo các chủ đề (trong văn bàn kèm theo dưới đây) và gửi về Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trước ngày 30/4/2015 theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7, nhà A8) và email: indiancentrevietnam@gmail.com

Tọa đàm khoa học “Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc: Cơ hội và thách thức cho sự hợp tác”
Chiều 26/01/2015, Viện Thông tin khoa học phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức Tọa đàm khoa học “Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc: cơ hội và thách thức cho sự hợp tác”.