cis_banner_final_en.png

Tọa đàm khoa học quốc tế chủ đề “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và sáng kiến Vành đai, con đường của Trung Quốc”
Ngày 21/12/2018, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ phối hợp cùng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Thông tin khoa học, Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc và Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc cùng tổ chức buổi tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và sáng kiến Vành đai, con đường của Trung Quốc”.

Hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tự do và rộng mở” (Phần 2)

Hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh “Ấn Độ Dương  -  Thái Bình Dương: tự do và rộng mở” (Phần 1)

Những xu hướng kết nối Việt Nam, Ấn Độ và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 3)

Những xu hướng kết nối Việt Nam, Ấn Độ và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 2)

Những xu hướng  kết nối Việt Nam, Ấn Độ và  khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 1)

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 3)

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 2)

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ  trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương  - Thái Bình Dương (Phần 1)

Các yếu tố địa kinh tế trong các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (Phần 4)