cis_banner_final_en.png

Quan hệ Việt - Ấn qua lăng kính triết lý của Hồ Chí Minh và Gandhi
Từ ngày 18-19/3/2019, hội thảo quốc tế với chủ đề "Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ qua lăng kính triết lý của Hồ Chí Minh và Gandhi" đã diễn ra tại thành phố Tirupathi, bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ.

Phát triển thương mại bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 3)

Phát triển thương mại bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 2)

Phát triển thương mại bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ (Phần 1)

Hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ với ASEAN và Việt Nam (Phần 2)

Hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ với ASEAN và Việt Nam (Phần 1)

Hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát Biển Việt Nam với Cảnh sát Biển Ấn Độ trong bối cảnh Biển Đông hiện nay (Phần 3)

Hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát Biển Việt Nam với Cảnh sát Biển Ấn Độ trong bối cảnh Biển Đông hiện nay (Phần 2)

Hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát Biển Việt Nam với Cảnh sát Biển Ấn Độ trong bối cảnh Biển Đông hiện nay (Phần 1)

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ từ khi nâng cấp thành Đối tác Chiến lược toàn diện (Phần 2)