cis_banner_final_en.png

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 2). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 1)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 1). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Phát biểu của Thủ tướng Modi tại Đại hội đồng Khoa học Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (lược dịch) tại Đại hội đồng Khoa học Ấn Độ, tổ chức tại Bengaluru, Ấn Độ, ngày 3/1/2020.

Ấn Độ đang trở thành quốc gia có vai trò chủ chốt trong các vấn đề thế giới
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận của hai tác giả Tiến sĩ Arvind Kumar, Giáo sư Địa chính trị và Quan hệ quốc tế tại Học viện Giáo dục Đại học Manipal (MAHE), và Seshadri Chari, nhà bình luận chính trị và nhà phân tích chiến lược nổi tiếng của Ấn Độ.

Chính trị, kinh doanh, và những ý tưởng: đàm phán trong thập kỷ 2020
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài bình luận “Chính trị, kinh doanh, và những ý tưởng: đàm phán trong thập kỷ 2020” của tác giả Gautam Chikermane, Phó Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát Ấn Độ (ORF).

Trung Quốc - Ấn Độ chia sẻ dữ liệu cảnh báo lũ sớm ở Brahmaputra: một số đánh giá phê phán
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Trung Quốc - Ấn Độ chia sẻ dữ liệu cảnh báo lũ sớm ở Brahmaputra: một số đánh giá phê phán”. Bài viết này của ba tác giả: TS Nilanjan Ghosh, Giám đốc Quỹ Các nhà quan sát Ấn Độ (ORF) tại Kolkata, TS Jayanta Bandyopadhyay, và trợ lý nghiên cứu Sayanangshu Modak. Nghiên cứu này do Quỹ ORF xuất bản tháng 12/2019. Đường dẫn đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/12/ORF_IssueBrief_328_India-China-Brahmaputra.pdf

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tọa đàm với Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ
Sáng 26/11/2019, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã tổ chức tọa đàm với Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại, thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ về chủ đề của Trung Quốc đương đại. PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và Trung tướng Narasimhan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ chủ trì buổi tọa đàm khoa học.

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020: Bối cảnh, thời cơ, thách thức, và sự chuẩn bị
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài viết của PGS, TS Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, về việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Bài viết đã được đăng trên tạp chí Kalinga Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ, và Tạp chí Lý luận Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 11/2019.

Đại sứ Ấn Độ báo cáo chuyên đề “Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”
Ngày 29/11/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Thông tin chuyên đề “Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Báo cáo viên của chuyên đề này là Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Báo cáo tổng kết hội thảo: “Mối quan hệ hợp tác phát triển, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”
Vào ngày 24/11/2019, tại thành phố Kolkata, Tây Bengal của Ấn Độ, Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt (IVSC) Tây Bengal đã tổ chức hội thảo: “Mối quan hệ hợp tác phát triển, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệt liệt chúc mừng IVSC về sự thành công của hội thảo, và trân trọng giới thiệu báo cáo tổng kết hội thảo, do bà Pravamayee Samantaray, Thư ký IVSC soạn thảo.