cis_banner_final_en.png

Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và rộng mở” và tác động đến tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ (Phần 2)

Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và rộng mở” và tác động đến tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ (Phần 1)

Trao đổi Chuyên đề thông tin về Văn hóa Ấn Độ
Nằm trong chuỗi sự kiện liên quan đến Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tự do và rộng mở” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 23/8/2018, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Khoa Quan hệ quốc tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi trao đổi thông tin khoa học về “Văn hóa Ấn Độ”.

Thúc đẩy giao lưu hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Ấn Độ
Ngày 25/8/2018, tại Viện Trần Nhân Tông, Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Trần Nhân Tông tổ chức buổi xúc tiến giao lưu hợp tác khoa học Việt Nam - Ấn Độ.

Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh ”Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tự do và rộng mở"
Nhằm tạo diễn đàn khoa học để các học giả, chuyên gia hai nước Việt Nam và Ấn Độ trao đổi, thảo luận ý kiến về quan hệ song phương trong bối cảnh mới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ngày 24/8/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh ”Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: tự do và rộng mở”.

Thư cảm ơn về sự tham gia và đồng hành cùng Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và rộng mở"

Tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề về “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực”
Chiều 15/5/2018, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ phối hợp với Viện Thông tin khoa học tổ chức buổi Tọa đàm Thông tin khoa học chuyên đề “Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực”.

Giới thiệu sách: Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ

Giới thiệu sách: Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược

Giới thiệu bộ sách mới về Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ