cis_banner_final_en.png

Toàn văn bài phát biểu của GS, TS Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (ngày 15.9.2014)

Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”. Hội thảo sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2015. Trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên viết bài tham luận theo các chủ đề (trong văn bàn kèm theo dưới đây) và gửi về Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trước ngày 15/6/2015 theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7, nhà A8) và email: indiancentrevietnam@gmail.com

Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo sẽ diễn ra 1 ngày trong khoảng thời gian từ 08 đến 15 tháng 5 năm 2015. Trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên viết bài tham luận theo các chủ đề (trong văn bàn kèm theo dưới đây) và gửi về Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trước ngày 30/4/2015 theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7, nhà A8) và email: indiancentrevietnam@gmail.com

Tọa đàm khoa học “Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc: Cơ hội và thách thức cho sự hợp tác”
Chiều 26/01/2015, Viện Thông tin khoa học phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức Tọa đàm khoa học “Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc: cơ hội và thách thức cho sự hợp tác”.