cis_banner_final_en.png

Cục diện chính trị và kinh tế châu Á hiện nay (Phần 3)
Trong khuôn khổ Chương trình nói chuyện của những nhân vật kiệt xuất Ấn Độ - ASEAN (ASEAN-India Eminent Person’s Lecture Series), theo lời mời của Tổ chức Thông tin và Nghiên cứu về các nước đang phát triển (Research and Information System for Developing Coutries), ngày 13/08/2014, tại Trung tâm Rabindranath Tagore thuộc Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ, thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi nói chuyện với các học giả, các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ với chủ đề “Cục diện chính trị và kinh tế mới ở châu Á”. Bài nói chuyện đã được dư luận Ấn Độ và quốc tế đánh giá cao.

Cục diện chính trị và kinh tế châu Á hiện nay (Phần 2)
Trong khuôn khổ Chương trình nói chuyện của những nhân vật kiệt xuất Ấn Độ - ASEAN (ASEAN-India Eminent Person’s Lecture Series), theo lời mời của Tổ chức Thông tin và Nghiên cứu về các nước đang phát triển (Research and Information System for Developing Coutries), ngày 13/08/2014, tại Trung tâm Rabindranath Tagore thuộc Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ, thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi nói chuyện với các học giả, các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ với chủ đề “Cục diện chính trị và kinh tế mới ở châu Á”. Bài nói chuyện đã được dư luận Ấn Độ và quốc tế đánh giá cao.

Cục diện chính trị và kinh tế châu Á hiện nay (Phần 1)
Trong khuôn khổ Chương trình nói chuyện của những nhân vật kiệt xuất Ấn Độ - ASEAN (ASEAN-India Eminent Person’s Lecture Series), theo lời mời của Tổ chức Thông tin và Nghiên cứu về các nước đang phát triển (Research and Information System for Developing Coutries), ngày 13/08/2014, tại Trung tâm Rabindranath Tagore thuộc Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ, thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi nói chuyện với các học giả, các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ với chủ đề “Cục diện chính trị và kinh tế mới ở châu Á”. Bài nói chuyện đã được dư luận Ấn Độ và quốc tế đánh giá cao.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học  “Hợp tác phát triển Việt Nam – Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế” của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
"Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" là Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất kể từ khi thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ do ngài Pranab Mukherjee, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ và Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khai trương ngày 15/9/2014. Hội thảo lần này cùng với Hội thảo tháng 6/2015 là những Hội thảo đặt tiền đề cho Hội thảo quốc tế lớn hơn với chủ đề: “Hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Ấn Độ - ASEAN: Thực trạng và triển vọng” được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ và cũng là dịp kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo đề dẫn Hội thảo của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện

Bài phát biểu của bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế"
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Đây là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất kể từ khi thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ do ngài Pranab Mukherjee, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ và Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai trương ngày 15 tháng 9 năm 2014. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tại Hội thảo này.

Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" (Phần 3)
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo đã nhận được 38 tham luận của gần 50 tác giả trong và ngoài nước, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, học giả Việt Nam, các học giả, doanh nhân Ấn Độ. Xin trân trọng giới thiệu “Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học” của PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" (Phần 2)
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo đã nhận được 38 tham luận của gần 50 tác giả trong và ngoài nước, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, học giả Việt Nam, các học giả, doanh nhân Ấn Độ. Xin trân trọng giới thiệu “Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học” (Phần 2) của PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" (Phần 1)
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo đã nhận được 38 tham luận của gần 50 tác giả trong và ngoài nước, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, học giả Việt Nam, các học giả, doanh nhân Ấn Độ. Xin trân trọng giới thiệu “Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học” (Phần 1) của PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế"
Ngày 11/5/2015, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (TTCNAD), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Đây là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất kể từ khi thành lập TTCNAD do Ngài Pranab Mukherjee, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ và Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai trương ngày 15/9/2014. Đây là một trong những hội thảo đặt tiền đề cho Hội thảo quốc tế lớn hơn với chủ đề: “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ và cũng là dịp kỷ niệm một năm ngày thành lập TTCNAD.

Toàn văn bài phát biểu của GS, TS Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (ngày 15.9.2014)