cis_banner_final_en.png

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tọa đàm với Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ
Sáng 26/11/2019, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã tổ chức tọa đàm với Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại, thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ về chủ đề của Trung Quốc đương đại. PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và Trung tướng Narasimhan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ chủ trì buổi tọa đàm khoa học.

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020: Bối cảnh, thời cơ, thách thức, và sự chuẩn bị
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài viết của PGS, TS Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, về việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Bài viết đã được đăng trên tạp chí Kalinga Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ, và Tạp chí Lý luận Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 11/2019.

Đại sứ Ấn Độ báo cáo chuyên đề “Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”
Ngày 29/11/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Thông tin chuyên đề “Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Báo cáo viên của chuyên đề này là Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Báo cáo tổng kết hội thảo: “Mối quan hệ hợp tác phát triển, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”
Vào ngày 24/11/2019, tại thành phố Kolkata, Tây Bengal của Ấn Độ, Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt (IVSC) Tây Bengal đã tổ chức hội thảo: “Mối quan hệ hợp tác phát triển, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệt liệt chúc mừng IVSC về sự thành công của hội thảo, và trân trọng giới thiệu báo cáo tổng kết hội thảo, do bà Pravamayee Samantaray, Thư ký IVSC soạn thảo.

Ra mắt sách "Hồ Chí Minh với Ấn Độ" tại New Delhi và Kolkata
Ngày 21/11 và ngày 24/11/2019 diễn ra lễ ra mắt sách Hồ Chí Minh với Ấn Độ tại hai thành phố lớn của Ấn Độ là New Delhi và Kolkata. Cuốn sách do Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

Bài toán Biển Đông và những thách thức trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Ấn Độ Modi
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài phân tích, bình luận “Bài toán Biển Đông và những thách thức trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Ấn Độ Modi”, của tác giả Ajay Kumar, nhà kinh tế học chuyên nghiên cứu về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Bài viết này đã đăng trên tạp chí Kalinga Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ngày 10/11/2019. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ (Phần 3)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ” (The Indian Công ty khởi nghiệp Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. Nghiên cứu này do TS Sabrina Korreck, nghiên cứu viên cao cấp, Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) thực hiện. Báo cáo này do ORF xuất bản tháng 9/2019. Mã số tài liệu: ISBN: 978-93-89094-77-0. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/09/ORF_Occasional_Paper_210_Startups.pdf

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ” (The Indian Công ty khởi nghiệp Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. Nghiên cứu này do TS Sabrina Korreck, nghiên cứu viên cao cấp, Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) thực hiện. Báo cáo này do ORF xuất bản tháng 9/2019. Mã số tài liệu: ISBN: 978-93-89094-77-0. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/09/ORF_Occasional_Paper_210_Startups.pdf

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ (Phần 1)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu báo cáo nghiên cứu “Hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ: Động lực, thách thức và trụ cột hỗ trợ” (The Indian Công ty khởi nghiệp Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. Nghiên cứu này do TS Sabrina Korreck, nghiên cứu viên cao cấp, Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) thực hiện. Báo cáo này do ORF xuất bản tháng 9/2019. Mã số tài liệu: ISBN: 978-93-89094-77-0. Đường liên kết đến tài liệu: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/09/ORF_Occasional_Paper_210_Startups.pdf

Sự hội tụ của sức mạnh mềm Ấn Độ và Việt Nam
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài tham luận “Sự hội tụ của sức mạnh mềm Ấn Độ và Việt Nam” của TS Ajaneesh Kumar, Phó Tổng Giám đốc, Hội đồng các vấn đề thế giới, New Delhi, Ấn Độ. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.