cis_banner_final_en.png

Nét đặc trưng trong chính sách đối ngoại Ấn Độ: kiến tạo và gìn giữ an ninh
Có chủ đích, có tính thực dụng và tích cực chủ động, Ấn Độ chính là quốc gia kiến tạo, không phải gây rối, cũng không phải ngồi yên thụ động. Ấn Độ kiến tạo môi trường an toàn cho việc phân phối hàng hóa toàn cầu.

Chính sách biến đổi khí hậu của Ấn Độ
Ấn Độ là một đất nước nhiệt đới, một quốc gia đang phát triển, và đông dân. So với các quốc gia khác, Ấn Độ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn trong việc đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là một hiện tượng toàn cầu nhưng có hậu quả cục bộ.

Phân tích các yếu tố trong di sản Ấn Độ
Đất nước Ấn Độ đã làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại tiên tiến, thì đức tin của người dân xuất phát từ tư tưởng của nền văn minh xưa đã ăn sâu vào con người Ấn Độ.

Ngoại giao Twitter
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu nghiên cứu “Ngoại giao Twitter” của tác giả Radhika Chhabra. Đây là một báo cáo ngắn do Quỹ các nhà quan sát nghiên cứu (ORF) Ấn Độ xuất bản tháng 1/2020. Bản dịch tiếng Việt của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, tháng 2/2020.

Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế về Phật giáo tại Ấn Độ
Từ ngày 8-9/2 tại thành phố Bhubaneswar, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ đã diễn ra Hội thảo quốc tế có chủ đề "Phật giáo: Vai trò kết nối văn hóa, cầu nối xã hội và nguồn gốc hòa bình quốc tế" do Đại học Utkal phối hợp với Đại học Jawaharlah Nehru (JNU) và Viện nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương (KIIPS) tổ chức.

QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: NHÌN LẠI VÀ SUY NGẪM
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và Suy ngẫm”, của tác giả Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí quốc tế “Nam Today”, số 12, tháng 11-12/2019.

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 3)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 3). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 2)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 2). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 1)
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 1). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.

Phát biểu của Thủ tướng Modi tại Đại hội đồng Khoa học Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (lược dịch) tại Đại hội đồng Khoa học Ấn Độ, tổ chức tại Bengaluru, Ấn Độ, ngày 3/1/2020.