cis_banner_final_en.png

Phật giáo Ấn Độ và các giá trị đạo đức trong văn hóa truyền thống Việt Nam (Phần 3)

Phật giáo Ấn Độ và các giá trị đạo đức trong văn hóa truyền thống Việt Nam (Phần 2)

Phật giáo Ấn Độ và các giá trị đạo đức trong văn hóa truyền thống Việt Nam (Phần 1)

Tọa đàm khoa học “Tác động của sức mạnh mềm trong hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ”
Ngày 20/12/2017, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ phối hợp Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Tác động của sức mạnh mềm trong hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ”.

Hội thảo khoa học quốc tế "Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa"
Nhìn lại năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm Đối tác chiến lược và một năm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, để mở ra một trang mới, sáng 19/12/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa”.

Tư tưởng giáo dục Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam: Câu chuyện của sự thẩm thấu (Phần 3)

Tư tưởng giáo dục Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam: Câu chuyện của sự thẩm thấu (Phần 2)

Tư tưởng giáo dục Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam: Câu chuyện của sự thẩm thấu (Phần 1)

Phật tính trong nền ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (Phần 3)

Phật tính trong nền ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (Phần 2)