cis_banner_final_en.png

Ấn Độ đã đúng khi đặt cược vào Vương quốc Anh hậu Brexit
Lời mời của Ấn Độ dành cho Thủ tướng Anh Boris Johnson cho thấy sự hợp tác chiến lược và kinh tế sâu sắc hơn giữa Ấn Độ và Anh.

India is right to bet on a post-Brexit UK
The invite to Boris Johnson indicates deepening strategic and economic convergence.