cis_banner_final_en.png

Yếu tố Modi trong mối quan hệ Ấn Độ-Bangladesh
Bài viết này phân tích những yếu tố tác động tới mối quan hệ Ấn Độ-Bangladesh, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo và quản lý mang đậm dấu ấn cá nhân của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2014 với đa số phiếu chấm dứt giai đoạn liên minh lỏng lẻo giữa nhiều đảng phái trước đó.

Modi Factor in India-Bangladesh Relations
In this article an attempt has been made to explore how the dynamics of Indo-Bangladesh relations were navigated by the stewardship and distinct orientation of PM Narendra Modi ever since his government came to power in 2014 with an overwhelming popular mandate that put an end to the previous phase of weak coalition at the centre.